Hoi An Cao lau

caolau

Hoi An의 특산 음식이고 Hoi An의 특색한 향미를 가진 음식문화입니다. Cao Lau는 Cu Lao Cham 섬의 tro 물에 담그는 쌀가루가 Ba Le우물물과 요리됩니다. Cao Lau는 xiu 고기물, 콩나물과 Tra Que 마을의 생 야채와 같이 먹습니다. Cao Lau는 아시아 기록 조직이 아시아 음식가치를 달성한 맛있는 음식으로 인정합니다.

Hoi An에 있는 명 개 식당: Trung Bac 식당: Tran Phu 길 87 호 Van Loc 식당: Tran Phu 길27. Thanh Cao lau: Thai Phien 길26 호 Trung Bac 식당: Tran Phu 길 87 호. Van Loc 식당: Tran Phu 길27.

Bài viết liên quan

Bánh xèo Lượt xem: 331
Chè bắp Lượt xem: 263
Cá niên Lượt xem: 285
Tam Hữu Lượt xem: 287
Bánh đậu xanh Lượt xem: 287
Bánh bao bánh vạc Lượt xem: 271
Bánh ít lá gai Lượt xem: 355
Bánh tráng cuốn thịt heo Lượt xem: 2258
Mực cơm biển ngang Lượt xem: 1604
Cao lầu Lượt xem: 1464