Ngang 바다 오징어


오징어는 해안에 잡고 피부가 생생하고 별이 깜박인 오징어는 홍염위에 삶습니다. 여행객은 생강, 고추, 박하향채가 있는 소스에 찍고 먹습니다. 오징어의 단콤, 기름진 맛은 Binh Minh 바닷가에 오신 여행객의 다리를 잡습니다. Ngang 바다 오징어는 베트남 기록조직으로부터 베트남 유명한 50개 음식 중에 하나임으로 인정을 받았습니다.

Thang Binh에서
주소: Thang Binh군, Binh Minh해안에 있는 식당

Hoi An에서
Cua Dai 바다, Sen 식당
Song Thu 식당, Tran Quang Khai길 55호
Canh Buom Trang식당, Le Loi길 2/24호

Tam Ky에서

Cuoi 집: Tam Ky시, Le Loi길 52호
Tam Thanh 해안에 있는 식당

Nui Thanh에서

Co Tham 생 해산물: Nui Thanh, Tam Quang면

Bài viết liên quan

Bánh xèo Lượt xem: 329
Chè bắp Lượt xem: 263
Cá niên Lượt xem: 281
Tam Hữu Lượt xem: 284
Bánh đậu xanh Lượt xem: 286
Bánh bao bánh vạc Lượt xem: 271
Bánh ít lá gai Lượt xem: 354
Bánh tráng cuốn thịt heo Lượt xem: 2252
Mực cơm biển ngang Lượt xem: 1600
Cao lầu Lượt xem: 1457