Quang 라면

myquang

Quang 라면은 Quang Nam 지역의 이름과 붙입니다. Quang라면은 살가루, 그리고 새우, 닭고기, 돼지고기, 쇠고기, 가물치등 여러 재료로 만든 국물로 만듭니다. Quang 라면에는 구운 라이스페이퍼, 풋고추, 레몬, 땅콩과 생 야채가 없으면 안됩니다. 생 야채는 작게 자른 공심채나 청경채과 비빈 바나나 꽃, 허브, 바질일 수 있습니다. 아시아 기록 조직은 Quang라면이 “아시아 음식가치”의 기준을 충족한 베트남 12개 음식 중에 하나로 인정했습니다. 주소: Dien Ban에서. Phu Chiem라면: Dien Phuong면, Triem Nam마을, Nguyen Thi Hoa씨 Hoi An에서 Co Hat 라면: Hoi An, Bach Dang정거장. Ong Hai라면: Truong Minh Luong길6A호. Ba Minh라면: Cam Ha동, Hung Vuong길. Que Son군과 Thang Binh군을 지나간 1A국도. Quang 92라면; Dat Quang 라면; Quang 37 라면; Binh Nguyen; Giao Thuy Tam Ky에서 Giao Thuy 라면: Tran Quy Cap 길 111 호 또는 Tam Ky, Ton Duc Thang길 99 호 Tu Chau 닭고기 라면: Ky Ly 사거리; Quang Phu My라면: Tran Quy Cap 길 27호 Nui Thanh에서 Cay Tram 라면, Tam Xuan 면 Duy Xuyen에서 Tien Quy 라면: Duy Xuyen군, Duy Chau 면.

Bài viết liên quan

Bánh xèo Lượt xem: 331
Chè bắp Lượt xem: 263
Cá niên Lượt xem: 285
Tam Hữu Lượt xem: 287
Bánh đậu xanh Lượt xem: 287
Bánh bao bánh vạc Lượt xem: 271
Bánh ít lá gai Lượt xem: 355
Bánh tráng cuốn thịt heo Lượt xem: 2258
Mực cơm biển ngang Lượt xem: 1604
Cao lầu Lượt xem: 1464