Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 30/6/2020

Thời gian:  Lúc 08h00 ngày 30/6/2020

  SỐ CA NHIỄM ĐANG ĐIỀU TRỊ KHỎI TỬ VONG
VIỆT NAM 355 20 335 0
  TỔNG CA NHIỄM ĐANG NHIỄM KHỎI TỬ VONG
THẾ GIỚI 10.401.178 4.246.859 5.646.820 507.499


Trong đó, tổng số ca bình phục là 335
- 16 bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).
- 319 bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 6/3 đến nay gồm: BN17, BN18, BN19, BN20, BN21, BN22, BN23, BN24, BN25, BN26, BN27, BN28, BN29, BN30, BN31, BN32, BN33, BN34, BN35, BN36, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN44, BN45, BN46, BN47, BN48, BN49, BN50, BN51, BN52, BN53, BN54, BN55, BN56, BN57, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64, BN65, BN66, BN67, BN68, BN69, BN70, BN71, BN72, BN73, BN74, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN80, BN81, BN82, BN83, BN84, BN85, BN86, BN87, BN88, BN89, BN90, BN91, BN92, BN93, BN94, BN95, BN96, BN97, BN98, BN99, BN100, BN101, BN102, BN103, BN104, BN105, BN106, BN107, BN108, BN109, BN110, BN111, BN112, BN113, BN114, BN115, BN116, BN117, BN118, BN119, BN120, BN121, BN122, BN123, BN124, BN125, BN126, BN127, BN128, BN129, BN130, BN131, BN132, BN133, BN134, BN135, BN136, BN137, BN138, BN139, BN140, BN141, BN142, BN143, BN144, BN145, BN146, BN147, BN148, BN149, BN150, BN151, BN152, BN153, BN154, BN156, BN157, BN158, BN159, BN160, BN161, BN162, BN163, BN164, BN165, BN166, BN167, BN168, BN169, BN170, BN171, BN172, BN173, BN174, BN175, BN176, BN177, BN178, BN179, BN180, BN181, BN182, BN183, BN184, BN185, BN186, BN187, BN188, BN189, BN190, BN191, BN192, BN193, BN194, BN195, BN196, BN197, BN198, BN199, BN200, BN201, BN202, BN203, BN204, BN205, BN206, BN207, BN208, BN209, BN210, BN211, BN212, BN213, BN214, BN215, BN216, BN217, BN218, BN219, BN220, BN221, BN222, BN223, BN224, BN225, BN226, BN227, BN228, BN229, BN230, BN231, BN232, BN233, BN234, BN235, BN236, BN237, BN238, BN239, BN240, BN241, BN242, BN243, BN244, BN245, BN246, BN247, BN248, BN249, BN250, BN251, BN252, BN253, BN254, BN255, BN256, BN257, BN258, BN259, BN260, BN261, BN262, BN263, BN264, BN265, BN266, BN267, BN268, BN269, BN270, BN271, BN272, BN273, BN274, BN275, BN276, BN277, BN278, BN279, BN280, BN282, BN283, BN284, BN285, BN286, BN287, BN288, BN289, BN290, BN291, BN293, BN294, BN295, BN296, BN297, BN298, BN299, BN300, BN301, BN302, BN303, BN304, BN305, BN306, BN307, BN308, BN309, BN300, BN310, BN311, BN312, BN313, BN314, BN315, BN316, BN317, BN318, BN319, BN320, BN321, BN322, BN323, BN324, BN325, BN326, BN327, BN328, BN329, BN333, BN334. BN344, BN346, BN348, BN351, BN352.

Chi tiết số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam hiện nay gồm có:

Bệnh nhân Tuổi Giới tính Tình trạng Quốc tịch
BN355 48 Nữ Đang điều trị Việt Nam 
BN354 43 Nữ Đang điều trị Việt Nam 
BN353 31 Nam Đang điều trị Việt Nam 
BN352 30 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN351 46 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN350 36 Nam Đang điều trị Việt Nam 
BN349 27 Nữ Đang điều trị Việt Nam 
BN348 52 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN347 39 Nữ Đang điều trị Việt Nam 
BN346 06 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN345 06 Nam Đang điều trị Việt Nam 
BN344 39 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN343 12 Nam Đang điều trị Việt Nam 
BN342 41 Nam Đang điều trị Việt Nam 
BN341 35 Nam Đang điều trị Việt Nam 
BN340 33 Nam Đang điều trị Việt Nam 
BN339 37 Nam Đang điều trị Việt Nam 
BN338 38 Nam Đang điều trị Việt Nam 
BN337 25 Nam Đang điều trị Việt Nam 
BN336 29 Nam Đang điều trị Việt Nam 
BN335 24 Nam Đang điều trị Việt Nam 
BN334 29 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN333 37 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN332 18 Nam Đang điều trị Việt Nam 
BN331 28 Nữ Đang điều trị Việt Nam 
BN330 47 Nữ Đang điều trị Việt Nam 
BN329 22 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN328 01 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN327 31 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN326 20 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN325 34 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN324 18 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN323 19 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN322 39 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN321 44 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN320 29 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN319 26 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN318 41 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN317 29 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN316 19 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN315 39 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN314 62 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN313 28 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN312 40 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN311 26 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN310 26 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN309 30 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN308 42 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN307 30 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN306 25 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN305 36 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN304 47 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN303 48 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN302 25 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN301 29 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN300 26 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN299 35 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN298 29 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN297 30 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN296 45 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN295 26 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN294 29 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN293 30 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN292 27 Nam Đang điều trị Việt Nam 
BN291 24 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN290 40 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN289 25 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN288 32 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN287 28 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN286 23 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN285 30 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN284 30 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN283 20 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN282 37 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN281 30 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN280 29 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN279 20 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN278 50 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN277 22 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN276 36 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN275 33 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN274 20 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN273 30 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN272 58 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN271 37 Nam Đã điều trị khỏi Vương quốc Anh
BN270 22 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN269 23 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN268 16 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN267 46 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN266 36 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam 
BN265 26 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN264 24 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN263 45 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN262 26 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN261 60 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN260 35 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN259 41 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN258 47 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN257 15 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN256 52 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN255 29 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN254 51 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN253 41 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN252 6 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN251 64 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN250 50 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN249 55 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN248 20 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN247 28 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN246 33 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN245 21 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN244 44 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN243 47 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN242 34 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN241 20 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN240 29 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN239 71 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN238 17 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN237 64 Nam Đã điều trị khỏi Thụy Điển
BN236 26 Nữ Đã điều trị khỏi Vương quốc Anh
BN235 25 Nam Đã điều trị khỏi Vương quốc Anh
BN234 69 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN233 24 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN232 67 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN231 57 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN230 28 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN229 30 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN228 29 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN227 32 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN226 22 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN225 35 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN224 39 Nam Đã điều trị khỏi Bra-xin
BN223 29 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN222 22 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN221 24 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN220 20 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN219 59 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN218 43 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN217 25 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN216 48 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN215 31 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN214 45 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN213 40 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN212 35 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN211 23 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN210 26 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN209 55 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN208 38 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN207 49 Nam Đã điều trị khỏi Bra-xin
BN206 48 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN205 41 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN204 10 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN203 35 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN202 57 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN201 23 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN200 61 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN199 57 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN198 53 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN197 41 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN196 34 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN195 41 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN194 42 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN193 23 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN192 21 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN191 36 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN190 49 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN189 46 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN188 44 Nữ Đã điều trị khỏi  Việt Nam
BN187 30 Nam Đã điều trị khỏi Hoa Kỳ
BN186 52 Nữ Đã điều trị khỏi Pháp
BN185 38 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN184 42 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN183 43 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN182   Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN181 33 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN180 27 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN179 62 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN178 44 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN177 49 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN176 38 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN175 57 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN174   Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN173   Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN172   Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN171 19 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN170 27 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN169   Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN168   Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN167 20 Nữ Đã điều trị khỏi Đan Mạch
BN166 25 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN165 58 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN164 23 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN163 43 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN162 63 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN161 88 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN160 30 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN159 33 Nam Đã điều trị khỏi Bra-xin
BN158 45 Nam Đã điều trị khỏi Bra-xin
BN157 31 Nữ Đã điều trị khỏi Vương quốc Anh
BN156 21 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN155 21 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN154 23 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN153 60 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN152 27 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN151 45 Nữ Đã điều trị khỏi Bra-xin
BN150 55 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN149 40 Nam Đã điều trị khỏi  Việt Nam
BN148 85 Nam Đã điều trị khỏi Pháp
BN147 19 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN146 17 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN145 34 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN144 22 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN143 58 Nữ Đã điều trị khỏi Cộng hòa Nam Phi
BN142 26 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN141 29 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN140 21 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN139 24 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN138 23 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN137 36 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN136 23 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN135 27 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN134 10 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN133 66 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN132 25 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN131 23 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN130 30 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN129 20 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN128 20 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN127 23 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN126 28 Nam Đã điều trị khỏi Cộng hòa Nam Phi
BN125 22 Nữ Đã điều trị khỏi Cộng hòa Nam Phi
BN124 52 Nam Đã điều trị khỏi Bra-xin
BN123 17 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN122 24 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN121 58 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN120 27 Nam Đã điều trị khỏi Canada
BN119 29 Nam Đã điều trị khỏi Hoa Kỳ
BN118 23 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN117 30 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN116 29 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN115 44 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN114 19 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN113 18 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN112 30 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN111 25 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN110 19 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN109 42 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN108 19 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN107 25 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN106 20 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN105 35 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN104 33 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN103 22 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN102 9 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN101 26 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN100 55 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN99 29 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN98 34 Nam Đã điều trị khỏi Vương quốc Anh
BN97 34 Nam Đã điều trị khỏi Vương quốc Anh
BN96 21 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN95 20 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN94 64 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN93 20 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN92 21 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN91 43 Nam Đã điều trị khỏi Vương quốc Anh
BN90 21 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN89 22 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN88 25 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN87 34 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN86 54 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN85 20 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN84 21 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN83 50 Nữ Đã điều trị khỏi Hoa Kỳ
BN82 16 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN81 20 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN80 18 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN79 48 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN78 22 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN77 25 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN76 52 Nam Đã điều trị khỏi Pháp
BN75 40 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN74 23 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN73 11 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN72 25 Nữ Đã điều trị khỏi Pháp
BN71 19 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN70 19 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN69 30 Nam Đã điều trị khỏi Đức
BN68 41 Nam Đã điều trị khỏi Hoa Kỳ
BN67 36 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN66 21 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN65 28 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN64 36 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN63 20 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN62 18 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN61 42 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN60 29 Nam Đã điều trị khỏi Pháp
BN59 26 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN58 26 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN57 66 Nam Đã điều trị khỏi Vương quốc Anh
BN56 30 Nam Đã điều trị khỏi Vương quốc Anh
BN55 35 Nam Đã điều trị khỏi Đức
BN54 33 Nam Đã điều trị khỏi Lát-vi-a
BN53 53 Nam Đã điều trị khỏi Cộng hòa Séc
BN52 24 Nữ Đã điều trị khỏi  Việt Nam
BN51 22 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN50 50 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN49 71 Nam Đã điều trị khỏi Vương quốc Anh
BN48 31 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN47 43 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN46 30 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN45 25 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN44 13 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN43 47 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN43 28 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN41 59 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN40 2 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN39 25 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN38 28 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN37 37 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN36 64 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN35 29 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN34 51 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN33 58 Nam Đã điều trị khỏi Vương quốc Anh
BN32 24 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN31 49 Nam Đã điều trị khỏi Vương quốc Anh
BN30 66 Nữ Đã điều trị khỏi Vương quốc Anh
BN29 58 Nam Đã điều trị khỏi Vương quốc Anh
BN28 74 Nam Đã điều trị khỏi Vương quốc Anh
BN27 67 Nam Đã điều trị khỏi Vương quốc Anh
BN26 50 Nữ Đã điều trị khỏi Vương quốc Anh
BN25 70 Nữ Đã điều trị khỏi Vương quốc Anh
BN24 69 Nam Đã điều trị khỏi Vương quốc Anh
BN23 66 Nam Đã điều trị khỏi Vương quốc Anh
BN22 60 Nam Đã điều trị khỏi Vương quốc Anh
BN21 61 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN20 28 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN19 64 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN18 27 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN17 26 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN16 50 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN15   Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN14 55 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN13 29 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN12 16 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN11 49 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN10 42 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN9 30 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN8 29 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN7 73 Nam Đã điều trị khỏi Hoa Kỳ
BN6 25 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN5 23 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN4 29 Nam Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN3 25 Nữ Đã điều trị khỏi Việt Nam
BN2 28 Nam Đã điều trị khỏi Trung Quốc
BN1 66 Nam Đã điều trị khỏi Trung Quốc

 

- BN355: Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, có địa chỉ tại Thanh Hoá, bệnh nhân này từ Kuwait về nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài trên chuyến bay KU1513.
- BN354: Bệnh nhân nữ, 48 tuổi, có địa chỉ tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân này từ Kuwait về nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài trên chuyến bay KU1513.
- BN353: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, địa chỉ tại Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội, bệnh nhân từ Cameroon quá cảnh Nigeria, Ethiopia, Malaysia, nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 25/6 trên chuyến bay VN9674.
- BN352: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, có địa chỉ tại huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá, bệnh nhân này từ Kuwait về nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài trên chuyến bay KU1513.
- BN351: Bệnh nhân nữ, 46 tuổi, có địa chỉ tại huyện Như Xuân, Thanh Hoá, bệnh nhân này từ Kuwait về nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài trên chuyến bay KU1513.
- BN350: Bệnh nhân nam, 36 tuổi, có địa chỉ tại huyện Hưng Hà, Thái Bình, bệnh nhân này trên chuyến bay QH9092 từ Kuwait (quá cảnh Qatar) nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất.
- BN349: Bệnh nhân nam, 12 tuổi, có địa chỉ tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bệnh nhân từ châu Âu (Thụy Điển, Phần Lan) về trên chuyến bay VN2.
- BN348: Bệnh nhân nam, 39 tuổi, có địa chỉ tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bệnh nhân từ châu Âu (Thụy Điển, Phần Lan) về trên chuyến bay VN2.
- BN347: Bệnh nhân nam, 06 tuổi, có địa chỉ tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bệnh nhân từ châu Âu (Thụy Điển, Phần Lan) về trên chuyến bay VN2.
- BN346: Bệnh nhân nam, 6 tuổi, có địa chỉ tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bệnh nhân từ châu Âu (Thụy Điển, Phần Lan) về trên chuyến bay VN2.
- BN345: Bệnh nhân nữ, 39 tuổi, có địa chỉ tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bệnh nhân từ châu Âu (Thụy Điển, Phần Lan) về trên chuyến bay VN2.
- BN344: Bệnh nhân nam, 52 tuổi, có địa chỉ tại Nghi Thủy, Cửa Lò, Nghệ An, bệnh nhân từ châu Âu (Thụy Điển, Phần Lan) về trên chuyến bay VN2.
- BN343: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, có địa chỉ tại Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh, bệnh nhân từ châu Âu (Thụy Điển, Phần Lan) về trên chuyến bay VN2.
- BN342: Bệnh nhân nam, 41 tuổi, có địa chỉ tại Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc đoàn công dân Việt Nam từ Kuwait về nước ngày 16/6/2020.
- BN341: Bệnh nhân nam, 35 tuổi, có địa chỉ tại Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, thuộc đoàn công dân Việt Nam từ Kuwait về nước ngày 16/6/2020.
- BN340: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại Yên Thành, tỉnh Nghệ An, thuộc đoàn công dân Việt Nam từ Kuwait về nước ngày 16/6/2020.
- BN339: Bệnh nhân nam, 37 tuổi, có địa chỉ tại Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, thuộc đoàn công dân Việt Nam từ Kuwait về nước ngày 16/6/2020.
- BN338: Bệnh nhân nam, 38 tuổi, có địa chỉ tại Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, thuộc đoàn công dân Việt Nam từ Kuwait về nước ngày 16/6/2020.
- BN337: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, có địa chỉ tại Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, thuộc đoàn công dân Việt Nam từ Kuwait về nước ngày 16/6/2020.
- BN336: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, thuộc đoàn công dân Việt Nam từ Kuwait về nước ngày 16/6/2020.
- BN335: Bệnh nhân nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, sống và làm việc tại Kuwait 2 năm.
- BN334:
Bệnh nhân nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, ngày 14/01/2020 đi du lịch tới Trung Quốc, do dịch bệnh nên bị kẹt không về Việt Nam được. Ngày 31/5/2020 bệnh nhân từ Hồ Bắc, Trung Quốc đi máy bay đến Nam Ninh, Trung Quốc, sau đó nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh.
- BN333: Bệnh nhân nam, 37 tuổi, là thuyền viên trên tàu thủy Pacific Vũng Tàu (loại tàu dịch vụ lai kéo) hoạt động tại Malaysia.
- BN332
: Bệnh nhân nam, 18 tuổi, có địa chỉ tại xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, bệnh nhân này từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và được cách ly tập trung ngay tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự.
- BN331: Bệnh nhân nữ, 47 tuổi, có địa chỉ tại Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, làm cùng công ty với BN330.
- BN330: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, có địa chỉ tại Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, làm việc tại một công ty ở TP Hồ Chí Minh.
- BN329: Bệnh nhân nam, 22 tuổi, du học sinh tại Anh, có địa chỉ tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- BN328:
Bệnh nhân nam, 01 tuổi, có địa chỉ tại Thiệu Duy, Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, tiếp xúc gần với BN314 ở Nga và cùng trên chuyến bay, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN327:
Bệnh nhân nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN326:
Bệnh nhân nữ, 20 tuổi, là du học sinh Pháp, có địa chỉ tại phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân từ Pháp về Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN008, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
- BN325: Bệnh nhân nam, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN324
: Bệnh nhân nam, 18 tuổi, địa chỉ ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, là du học sinh Mỹ về nước ngày 16/5 trên chuyến bay VN001, số ghế 27K.
- BN323: Bệnh nhân nữ, 19 tuổi, địa chỉ ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, là du học sinh Mỹ về nước 16/5 trên chuyến bay VN001, số ghế 41D.
- BN322: Bệnh nhân nam, 39 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh là tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airlines.
- BN321: Bệnh nhân nam, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh là tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airlines.
- BN320
: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN319: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN318: Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, có địa chỉ tại  tỉnh Thanh Hoá, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN317: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN316: Bệnh nhân nam, 19 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng, từ Philippines về nước trên chuyến bay số hiệu QH9352 vào ngày 14/5/2020.
- BN315: Bệnh nhân nam, 39 tuổi, từ Campuchia về nước và nhập cảnh trái phép qua đường mòn vào lúc 15h30 ngày 2/5, đến nhà người dì ruột tại ấp Tân Đông, xã Tân Thành, huyện Tân Châu (Tây Ninh).
- BN314: Bệnh nhân nữ, 62 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN313: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Bệnh nhân từ Dubai-UAE về Việt Nam ngày 3/5/2020 trên chuyến bay VN0088, số ghế 51K.
- BN312: Bệnh nhân nữ, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Ba Đình, thành phố Hà Nội, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN311: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Yên Thành, tỉnh Nghệ An, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN310: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN309: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN308: Bệnh nhân nam, 42 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hải An, thành phố Hải Phòng, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN307: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN306: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Giao Thủy, tỉnh Nam Định, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN305: Bệnh nhân nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN304: Bệnh nhân nam, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN303: Bệnh nhân nam, 48 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN302: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN301: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN300: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN299: Bệnh nhân nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN298: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN297: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Lê Chân, thành phố Hải Phòng, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN296: Bệnh nhân nam, 45 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN295: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN294: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN293: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch V iệt Nam, địa chỉ ở Tân Kỳ, Nghệ An, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN292: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Cam Ranh, Khánh Hòa, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN291: Bệnh nhân nam, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đông Hòa, Phú Yên, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN290: Bệnh nhân nam, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hải An, Hải Phòng, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN289: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Kim Động, Hưng Yên, thuộc đoàn 345 công dân Việt Nam từ Nga về nước ngày 13/5/2020.
- BN288: Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thuộc đoàn 297 công dân Việt Nam từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về nước ngày 03/5/2020.
- BN287: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thuộc đoàn 297 công dân Việt Nam từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về nước ngày 03/5/2020.
- BN286: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thuộc đoàn 297 công dân Việt Nam từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về nước ngày 03/5/2020.
- BN285: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thuộc đoàn 297 công dân Việt Nam từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về nước ngày 03/5/2020.
- BN284: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thuộc đoàn 297 công dân Việt Nam từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về nước ngày 03/5/2020.
- BN283: Bệnh nhân nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thuộc đoàn 297 công dân Việt Nam từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về nước ngày 03/5/2020.
- BN282: Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thuộc đoàn 297 công dân Việt Nam từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về nước ngày 03/5/2020.
- BN281: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thuộc đoàn 297 công dân Việt Nam từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về nước ngày 03/5/2020.
- BN280: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thuộc đoàn 297 công dân Việt Nam từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về nước ngày 03/5/2020.
- BN279: Bệnh nhân nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thuộc đoàn 297 công dân Việt Nam từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về nước ngày 03/5/2020.
- BN278: Bệnh nhân nữ, 50 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thuộc đoàn 297 công dân Việt Nam từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về nước ngày 03/5/2020.
- BN277: Bệnh nhân nữ, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thuộc đoàn 297 công dân Việt Nam từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về nước ngày 03/5/2020.
- BN276: Bệnh nhân nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thuộc đoàn 297 công dân Việt Nam từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về nước ngày 03/5/2020.
- BN275: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thuộc đoàn 297 công dân Việt Nam từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về nước ngày 03/5/2020.
- BN274: Bệnh nhân nam, sinh năm 2020, quốc tịch Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, thuộc đoàn 297 công dân Việt Nam từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về nước ngày 03/5/2020.
- BN273: Bệnh nhân nữ 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thuộc đoàn 297 công dân Việt Nam từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về nước ngày 03/5/2020.
- BN272: Bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Việt Nam, thuộc đoàn 297 công dân Việt Nam từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về nước ngày 03/5/2020.
- BN271: Bệnh nhân nam, 37 tuổi, quốc tịch Anh, là chuyên gia của Tập đoàn Dầu khí được nhập cảnh để thực hiện dự án kinh tế.
- BN270:
Bệnh nhân nữ, 22 tuổi, địa chỉ ở Đông Thắng, Tiến Dũng, Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
- BN269: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, địa chỉ ở Hương Mai, Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
- BN268: Bệnh nhân nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
- BN267
: Bệnh nhân nam, 46 tuổi, ở xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, thành phố Hà Nội, là bố của BN 257, chồng của BN 258, có tiếp xúc gần với BN 243 tại nhà ngày 20/3.
- BN266: Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, trú tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
- BN265: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại tỉnh Hà Tĩnh. 
- BN264: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, thành phố Hà Nội. 
- BN263: Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, thành phố Hà Nội. 
- BN262: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là công nhân Công ty Samsung, tỉnh Bắc Ninh.
- BN261: Bệnh nhân nữ, 60 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân bán tạp hoá tại chợ Hạ trong xóm Hội. 
- BN 260: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở xóm Đường, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
- BN 259: Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
- BN 258: Bệnh nhân nữ, 47 tuổi, địa chỉ ở Mê Linh, thành phố Hà Nội. Là mẹ BN257.
- BN257: Bệnh nhân nữ, 15 tuổi, địa chỉ ở Mê Linh, thành phố Hà Nội. 
- BN256: Bệnh nhân nam, 52 tuổi, địa chỉ ở Văn Lâm, thành phố Hưng Yên. Ngày 27/3, bệnh nhân từ Nga về sân bay Nội Bài trên chuyến bay số hiệu SU290.
- BN255: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Hà Giang. Ngày 27/3, bệnh nhân từ Nga về Sân bay Quốc tế Nội Bài trên chuyến bay SU290.
- BN254: Bệnh nhân nam, 51 tuổi, trú ở Mê Linh, thành phố Hà Nội, là hàng xóm có tiếp xúc gần BN243, BN250.
- BN253: Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, trú ở Mê Linh, thành phố Hà Nội, là chị dâu, ở gần nhà và có tiếp xúc gần với BN243.
- BN252: Bệnh nhân nam, 6 tuổi, có địa chỉ tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân sống tại Campuchia cùng gia đình có 5 người, trong đó 2 người đã được xác định mắc COVID-19 và được cách ly, điều trị tại Campuchia. 
- BN251: Bệnh nhân nam, 64 tuổi, trú tại Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 
- BN250: Bệnh nhân nữ, 50 tuổi, trú tại Mê Linh, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là hàng xóm và có tiếp xúc gần BN243.
- BN249: Bệnh nhân nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân từ Mỹ về đến Việt Nam ngày 22/3, có quá cảnh tại Hồng Kông.
- BN248: Bệnh nhân nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân từ Mỹ, quá cảnh Nhật Bản trên chuyến bay JL079 về Việt Nam ngày 23/3/2020 nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.
- BN247: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, địa chỉ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân đi làm hàng ngày từ TP. Hồ Chí Minh xuống Đồng Nai và là đồng nghiệp, thuộc nhóm tiếp xúc gần với BN124 và BN151.
- BN246: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ngày 24/3, bệnh nhân từ Nga trở về Việt Nam trên chuyến bay SU290.
- BN245: Bệnh nhân nữ, 21 tuổi, có địa chỉ tại Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nhân viên làm móng tại Tây Ban Nha. Bệnh nhân từ Tây Ban Nha đến Nga, nối chuyến từ Nga về Việt Nam ngày 25/3 trên chuyến bay SU290.
- BN244: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, có địa chỉ tại Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nhân viên phục vụ quán ăn nhanh tại Đức. Bệnh nhân từ Đức đến Nga, nối chuyến từ Nga về Việt Nam ngày 25/3 trên chuyến bay SU290.
- BN243: Bệnh nhân nữ, 34 tuổi, có địa chỉ tại Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, sinh sống và làm việc tại Nga. Ngày 25/3, bệnh nhân từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay SU290.
- BN244: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, có địa chỉ tại Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nhân viên phục vụ quán ăn nhanh tại Đức. Bệnh nhân từ Đức đến Nga, nối chuyến từ Nga về Việt Nam ngày 25/3 trên chuyến bay SU290.
- BN242: Bệnh nhân nam, 47 tuổi, cư trú tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. 
- BN241: Bệnh nhân nam, 20 tuổi, có địa chỉ tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh. Ngày 21/3/2020 từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay số hiệu VN0050.
- BN240: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, có địa chỉ tại Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, làm việc tại Thái Lan.
- BN239: Bệnh nhân nam, 71 tuổi, địa chỉ tại Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 11 và 18/3 đi khám, điều trị tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai và có mua đồ ăn ở căng tin bệnh viện.
- BN238: Bệnh nhân nữ, 17 tuổi, địa chỉ tại Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, là lao động tự do và có ở cùng bạn (BN 210) tại Thái Lan.
- BN237: Bệnh nhân nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển, đến Việt Nam từ cuối tháng 12/2019, di chuyển tới một số địa phương và lưu trú tại Hà Nội từ 22/3/2020 đến nay.
- BN236: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, quốc tịch Anh, lưu trú tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 14/3/2020, bệnh nhân có tới quán bar Buddha, tiếp xúc với trường hợp bệnh COVID-19.
- BN235: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh. Ngày 14/3/2020 có đi quán Bar Buddha (thành phố Hồ Chí Minh).
- BN234: Bệnh nhân nữ, 69 tuổi, có địa chỉ tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk. Ngày 17/3/2020, bệnh nhân từ Paris về Việt Nam trên chuyến bay số hiệu VN2106.
- BN233: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, có địa chỉ tại Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Bệnh nhân từ nước ngoài về trên chuyến bay SU290, nhập cảnh ngày 27/3.
- BN232: Bệnh nhân nam, 67 tuổi, có địa chỉ tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Bệnh nhân từ nước ngoài về trên chuyến bay SU290, nhập cảnh ngày 27/3.
- BN231: Bệnh nhân nữ, 57 tuổi, có địa chỉ tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, là nhân viên Công ty Trường Sinh.
- BN230: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20/3.
- BN229: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20/3.
- BN228: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20/3.
- BN227: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, là con của BN209, có tiếp xúc gần tại gia đình trong khoảng thời gian từ 16-25/3.
- BN226: Bệnh nhân nam, 22 tuổi, về nước cùng chuyến bay với BN 212 ngày 27/3.
- BN225: Bệnh nhân nam, 35 tuổi, quê An Dương, Hải Phòng, làm việc ở Nga 10 năm nay, về nước trên chuyến bay SU290 ngày 25/3/2020.
- BN224: Bệnh nhân nam, 39 tuổi, quốc tịch Brazil, có địa chỉ tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có thời gian sống cùng phòng với BN158 tại chung cư Masteri.
- BN223: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi ở Hải Hậu, Nam Định, chăm sóc người thân tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai từ 11/3.
- BN222: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, có địa chỉ tại Long Biên, Hà Nội; sống và làm việc tại Mỹ. Ngày 20/3, bệnh nhân về Việt Nam trên chuyến bay mang số hiệu JL751.
- BN221: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, du học sinh tại Canada. Ngày 24/3, bệnh nhân từ Canada về Việt Nam, có quá cảnh ở Đài Bắc, Đài Loan.
- BN220: Bệnh nhân nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, từ Pháp về nước ngày 17/3.
- BN219: Bệnh nhân nữ, 59 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên; chăm sóc người bệnh tại Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai, cùng phòng bệnh với BN133 ngày 16/3.
- BN218: Bệnh nhân nữ 43 tuổi, có địa chỉ tại Phú Xá, tỉnh Thái Nguyên. Bệnh nhân về nước trên chuyến bay SU290 ngày 25/3/2020.
- BN217: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, có địa chỉ tại Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bệnh nhân từ Nhật Bản về nước ngày 25/3/2020 trên chuyến bay NH857.
- BN216: Bệnh nhân nữ, 48 tuổi, từ Đức trở về Việt Nam trên chuyến bay SU 290 ngày 23/3.
- BN215: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, nhân viên công ty Trường Sinh, có địa chỉ tại Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- BN214: Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, nhân viên Công ty Trường Sinh, cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai.
- BN213: Bệnh nhân nữ, 40 tuổi, có địa chỉ tại Thanh Oai, thành phố Hà Nội. 
- BN212: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, có địa chỉ tại Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Bệnh nhân cùng chồng từ Nga về Việt Nam ngày 27/3 trên chuyến bay mang số hiệu SU290.
- BN211: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, có địa chỉ tại Đống Đa, thành phố Hà Nội, là du học sinh tại Mỹ. Ngày 19/3, bệnh nhân từ Mỹ về Việt Nam, quá cảnh Abu Dhabi và Bangkok, đến Hà Nội ngày 20/3/2020.
- BN210: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, có địa chỉ ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ Thái Lan về nước ngày 20/3, trước đó có tiếp xúc gần với BN201.
- BN209: Bệnh nhân nữ, 55 tuổi, có địa chỉ tại Long Biên, thành phố Hà Nội. Từ ngày 18/3 đến 24/3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với BN163 tại bếp ăn công ty Xăng Dầu Khu vực I.
- BN 208: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, là nhân viên công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện Bạch Mai.
- BN207: Bệnh nhân nam, 49 tuổi, quốc tịch Brazil trú tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là chồng BN151 và là đồng nghiệp BN124.
- BN206: Bệnh nhân nam, 48 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, là lái xe riêng của BN124 và BN151, hàng ngày đưa đón hai người đến các chi nhánh công ty tại  Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.
- BN205: Bệnh nhân nam, 41 tuổi, nhân viên Công ty Trường Sinh, cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Ma).
- BN 204: Bệnh nhân nam, 10 tuổi có địa chỉ tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân đi từ CH Czech tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14/03/2020 và từ Thổ Nhĩ Kỳ về tới Việt Nam ngày 15/3/2020 (cùng chuyến bay với BN83) trên chuyến bay số hiệu TK162.
- BN203: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân đi từ Hy Lạp về trên chuyến bay TK162, quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhập cảnh Việt Nam ngày 17/3/2020.
- BN202: Bệnh nhân nữ, 57 tuổi, là nhân viên công ty Trường Sinh làm việc tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.
- BN201: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, là nhân viên công ty Trường Sinh làm việc tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.
- BN200: Bệnh nhân nữ, 61 tuổi, là nhân viên công ty Trường Sinh làm việc tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.
- BN199: Bệnh nhân nữ, 57 tuổi, là nhân viên công ty Trường Sinh làm việc tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.
- BN198: Bệnh nhân nữ, 53 tuổi, là nhân viên công ty Trường Sinh làm việc tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.
- BN197: Bệnh nhân nam, 41 tuổi, địa chỉ khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội. Ngày 12/3/2020, bệnh nhân có đến khám tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai.
- BN196: Bệnh nhân nữ, 34 tuổi, là nhân viên công ty Trường Sinh làm việc tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.
- BN195: Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, là nhân viên công ty Trường Sinh làm việc tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.
- BN194: Bệnh nhân nữ, sinh năm 1978, làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai.
- BN193: Bệnh nhân nữ, sinh năm 1999, làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai.
- BN192: Bệnh nhân nữ, sinh năm 1997, làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai.
- BN191: Bệnh nhân nữ, sinh năm 1984, làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai.
- BN190: Bệnh nhân nữ, sinh năm 1971, làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai.
- BN189: Bệnh nhân nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, là nhân viên thuộc bộ phận chuyển phát nước sôi của Công ty Trường Sinh tại Bệnh viện Bạch Mai.
- BN188: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, là nhân viên của công ty Trường Sinh cung cấp nước sôi cho Bệnh viện Bạch Mai.
- BN187: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Mỹ, trú tại Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Từ nước ngoài về sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN0054 ngày 13/03/2020.
- BN186: Bệnh nhân nữ, 52 tuổi, quốc tịch Pháp, là vợ của bệnh nhân số 76, đến Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10/03/2020 trên chuyến bay TK162.
- BN185: Bệnh nhân nam, 38 tuổi, địa chỉ tại Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân vào chăm anh rể điều trị tại Khoa Thần kinh – Bệnh viện Bạch Mai.
- BN184: Bệnh nhân nữ, 42 tuổi, địa chỉ tại Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, là nhân viên bán hàng và chuyển phát nước sôi của Công ty Trường Sinh.
- BN183: Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, địa chỉ tại Cầu Giấy, Hà Nội; là phóng viên có tiếp xúc gần (phỏng vấn) với bệnh nhân số 148 ngày 12/3/2020.
- BN182: Bệnh nhân nữ, 19 tuổi, ở thành phố Hà Nội, du học sinh từ Thuỵ Sỹ (quá cảnh) Thái Lan về Nội Bài ngày 20/03/2020 trên chuyến bay VN618.
- BN181: Bệnh nhân nam, 33 tuổi ở thành phố Hà Nội, từ Thái Lan về Việt Nam ngày 20/03/2020 trên chuyến bay TG564.
- BN180: nữ, 27 tuổi địa chỉ tại Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, du học sinh tại Pháp (quá cảnh Thái Lan) về Nội Bài ngày 20/03/2020 trên chuyến bay TG564.
- BN179: Bệnh nhân 62 tuổi, có địa chỉ ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, từ nước ngoài về trên chuyến bay EK394, nhập cảnh ngày 18/03.
- BN178: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai.
- BN177: Bệnh nhân nữ, 49 tuổi, làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai.
- BN176: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai.
- BN175: Bệnh nhân nam, 57 tuổi, làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho BV Bạch Mai.
- BN 174: Bệnh nhân nữ, làm việc tại nhà ăn Bệnh viện Bạch Mai.
- BN 173: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, sống và làm việc Mátxcơva (LB Nga) về nước ngày 25/3/2020.
- BN 172: Bệnh nhân nữ, là con dâu bệnh nhân số 133, chăm sóc bệnh nhân 23 ngày.
- BN171: Bệnh nhân nữ, 19 tuổi, có địa chỉ tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, là du học sinh tại Mỹ. Bệnh nhân từ Mỹ về, quá cảnh ở Philippines, nhập cảnh Việt Nam ngày 13/3/2020.
- BN170: Bệnh nhân nam, 27 tuổi ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngày 20 - 22/3 ở Bệnh viện Bạch Mai chăm bố chữa bệnh, đến mua và ăn cơm 5 lần ở quầy số 1 căng tin Bệnh viện Bạch Mai.
- BN169, BN168: 02 bệnh nhân nữ, là nhân viên cung cấp nước sôi của Bệnh viện Bạch Mai.
- BN167: Bệnh nhân nữ, 20 tuổi, quốc tịch Đan Mạch, ngày 8/3/2020 cùng bạn nhập cảnh sân bay Hà Nội trên chuyến bay số hiệu QR976.
- BN166: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi ở Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân sống tại Thái Lan, về Việt Nam ngày 20/03/2020 trên chuyến bay mang số hiệu TG564.
- BN165: Bệnh nhân nam, 58 tuổi ở Đông Anh, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân từ Anh về Việt Nam ngày 23/03/2020 trên chuyến bay mang số hiệu VN0054.
- BN164: Bệnh nhân nam, 23 tuổi ở Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, về Việt Nam ngày 23/03/2020 trên chuyến bay mang số hiệu VN0054.
- BN163: Bệnh nhân nữ, 43 tuổi (cháu gái BN161), trú tại Long Biên, thành phố Hà Nội , là người vào chăm sóc BN161.
- BN162: Bệnh nhân nữ, 63 tuổi, con dâu BN161, trú tại Thượng Thanh, Long Biên, là người vào chăm sóc BN161.
- BN161: Bệnh nhân nữ, 88 tuổi , trú tại Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, là người nằm cùng phòng với BN133 tại Phòng điều trị tự nguyên, Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 17-22/3/2020 .
- BN160: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, trú tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đã tiếp xúc với chị gái bị COVID-19 tại Tây Ban Nha, ngày 23/3/2020 về Việt Nam trên chuyến bay SU292.
- BN159: Bệnh nhân nam, quốc tịch Brazil, 33 tuổi, trú tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có tiếp xúc ca bệnh dương tính trong quán bar Buddha ngày 14/3/2020.
- BN158: Bệnh nhân nam, quốc tịch Brazil, 45 tuổi trú quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, có tiếp xúc với ca bệnh dương tính trong quán bar Buddha ngày 14/03/2020.
- BN157: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Anh, 31 tuổi, trú tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, là người có tiếp xúc với ca bệnh dương tính trong quán bar Buddha.
- BN156: Bệnh nhân nam, 21 tuổi quê  thành phố Trà Vinh, là du học sinh tại Anh. Ngày 22/3/2020, bệnh nhân bay từ London (Anh) về tới thành phố Cần Thơ trên chuyến bay số hiệu VN0050, chung chuyến bay với BN145.
- BN155: Bệnh nhân nữ, 21 tuổi, địa chỉ tại thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, là sinh viên trường Đại học tại Anh. Ngày 22/3/2020 từ Anh về tới thành phố Cần Thơ trên chuyến bay số hiệu VN0050, cùng chuyến bay với BN145.
- BN154: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, là du học sinh tại Anh. Ngày 22/3/2020, bệnh nhân bay từ Anh về tới thành phố Cần Thơ trên chuyến bay số hiệu VN0050, chung chuyến bay với BN145.
- BN153: Bệnh nhân nữ, 60 tuổi trú tại quận Hải Châu, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân sang Australia thăm người thân và trở về Việt Nam ngày 21/3/2020 trên chuyến bay số hiệu VN772.
- BN152: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, là chị gái sống cùng nhà với BN127 (nam nhân viên quán Bar Buddha).
- BN151: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Brazil, 45 tuổi, trú tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, là đồng nghiệp, tiếp xúc gần với BN124.
- BN150: Bệnh nhân nam, 55 tuổi trú tại  quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 13/3/2020 cùng vợ từ Hoa Kỳ về Việt Nam, quá cảnh tại Đài Loan - Trung Quốc trên chuyến bay của hãng hàng không EVA Air, số hiệu BR395.
- BN149: Bệnh nhân nam, 40 tuổi ở Long Biên, Hà Nội, là lao động tự do tại Bang Hessen - CHLB Đức. Ngày 23/3/2020 về Việt Nam trên chuyến bay VN36 của Vietnam Airlines.
- BN148: Bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Pháp thường trú ở Đống Đa, thành phố Hà Nội, là du khách từ Pháp đến Việt Nam ngày 12/03/2020 trên chuyến bay VN0018.
- BN147: Bệnh nhân nam, 19 tuổi ở Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, là du học sinh từ Anh, đáp chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines về Nội Bài ngày 21/03/2020.
- BN146: Bệnh nhân nữ, 17 tuổi ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đi từ Thái Lan về ngày 20/03/2020, trước đó có tiếp xúc gần với ca dương tính xác định tại Đà Nẵng.
- BN145: Bệnh nhân nam, 34 tuổi trú quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân đáp chuyến bay VN0050 của Hãng hàng không VietnamAirlines, số ghế 28A, về tới sân bay Cần Thơ ngày 22/3/2020.
- BN144: Bệnh nhân nam, 22 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay của Vietnam Airlines VN0050 ngày 22/3/2020.
- BN143: Bệnh nhân nữ, 58 tuổi, quốc tịch Nam Phi thường trú quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Từ Hoa Kỳ, quá cảnh tại Đài Loan và về tới Việt Nam ngày 21/3/2020 trên chuyến bay số hiệu BR395.
- BN142: Bệnh nhân nam, 26 tuổi ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, là du học sinh tại Hoa Kỳ. Bệnh nhân từ Hoa Kỳ và về tới Việt Nam ngày 10/3/2020 trên chuyến bay có số hiệu BR395.
- BN141: bác sỹ, 29 tuổi, làm việc tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, bị lây khi thao tác thiết lập máy thở cho BN28, phơi nhiễm cùng ngày với một bác sĩ khác là BN116.
- BN140: Bệnh nhân nam, 21 tuổi ở Tây Hồ, Hà Nội, là du học sinh từ Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 21/03/2020 trên chuyến bay VN0054.
- BN139: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 21/03/2020 trên chuyến bay VN0054.
- BN138: Bệnh nhân nam, 23 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội, là học sinh từ Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 21/03/2020 trên chuyến bay VN0054.
- BN137: Bệnh nhân nam, 36 tuổi ở Yên Thành, Nghệ An, là du khách từ Đức, nhập cảnh về Nội Bài ngày 15/03/2020.
- BN136: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội. Bệnh nhân là học sinh từ Mỹ, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16/03/2020.
- BN135: Bệnh nhân nữ 27 tuổi (địa chỉ của bố mẹ ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng). Ngày 19/3/2020 bệnh nhân khởi hành từ Copenhagen, Đan Mạch, quá cảnh tại Doha và Bangkok, nhập cảnh Việt Nam ngày 21/3/2020 trên chuyến bay số hiệu PG947 (đã điều trị khỏi).
- BN134: Bệnh nhân nam, 10 tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội, từ nước ngoài về Nội Bài ngày 18/03/2020 trên chuyến bay SU290.
- BN133: Bệnh nhân nữ, 66 tuổi ở Tân Phong, Lai Châu, trong tháng 3/2020 có đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị bệnh và 22/03/2020 trở về nhà tại tỉnh Lai Châu.
- BN132: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ ở quận Long Biên, Hà Nội, từ Tây Ban Nha về nước, quá cảnh tại Nga và về tới Nội Bài ngày 22/03/2020 trên chuyến bay SU290.
- BN131: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, địa chỉ ở quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, từ Tây Ban Nha về nước, quá cảnh tại Nga và về tới Nội Bài ngày 22/03/2020 trên chuyến bay SU290.
- BN130: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, địa chỉ ở quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, từ Tây Ban Nha về nước, quá cảnh tại Nga và về Nội Bài ngày 22/03/2020 trên chuyến bay SU290.
- BN129: Bệnh nhân nam, 20 tuổi ở Nghĩa Tân, Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 20/03/2020 trên chuyến bay VN0054.
- BN128: Bệnh nhân nam, 20 tuổi ở Lê Chân, thành phố Hải Phòng, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 20/03/2020 trên chuyến bay VN0054.
- BN127: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, là nhân viên phục vụ bàn (theo ca 21h00 - 04h00) tại quán Bar Buddha - Quận 2.
- BN126: Bệnh nhân nam, quốc tịch Nam Phi, 28 tuổi, trú tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, là bạn với BN125.
- BN125: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Nam Phi, 22 tuổi, trú tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, đã từng đến quán bar Buddha từ 21h30 ngày 14/3/2020 đến 03h00 ngày 15/3/2020.
- BN124: Bệnh nhân nam, 52 tuổi, quốc tịch Brazil, trú tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 14/3/2020, bệnh nhân có đến quán bar Buddha.
- BN123: Bệnh nhân nữ, 17 tuổi, trú tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre sống tại Sarawar - Malaysia được 3-4 tháng nay. Bệnh nhân từ Malaysia sang Brunei và trở về Việt Nam trên chuyến bay số hiệu BI381 ngày 17/3/2020.
- BN122: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, là nhân viên quán rượu tại Bangkok – Thái Lan. Ngày 20/3/2020, bệnh nhân từ Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi - Thái Lan về đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng  trên chuyến bay số hiệu TG947.
- BN121: Bệnh nhân nam, 58 tuổi, trú tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 19/3/2020 nhập cảnh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay số hiệu NH831 từ New York- Hoa Kỳ về Việt Nam, quá cảnh tại Narita - Nhật Bản.
- BN120: Bệnh nhân nam, quốc tịch Canada, 27 tuổi, trú tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ Canada vào Việt Nam từ ngày 11/2/2020 đến nay, bệnh nhân trực tiếp tiếp xúc với BN91 từ ngày 14/3/2020 tại một số quán ăn, nơi vui chơi, trong đó có quán Bar Buddha.
- BN119: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 01/3 đến ngày 15/3/2020, bệnh nhân thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và về lại Việt Nam ngày 15/3/2020.
- BN118: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Hai tuần gần đây bệnh nhân từ Việt Nam sang Campuchia làm nhân viên casino Galaxy và về Việt Nam ngày 19/3/2020 qua cửa khẩu Mộc Bài-Tây Ninh.
- BN117: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, trú tại huyện Tân Hưng, Long An, làm nghề công nghệ thông tin. Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 19/3/2020, bệnh nhân du lịch ở Campuchia và về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài -Tây Ninh.
- BN116: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bác sỹ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, tham gia chống dịch COVID-19 từ 31/1/2020.
- BN115: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sống tại Cộng Hòa Séc (là con gái của BN94). Bệnh nhân về Việt Nam và nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/03/2020 trên chuyến bay SU290 với BN94 và BN93.
- BN114: Bệnh nhân nam, 19 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội, là du học sinh Việt Nam tại Hà Lan về nước ngày 15/03/2020 trên chuyến bay SQ176 (quá cảnh tại Singapore).
- BN113: Bệnh nhân nữ, 18 tuổi ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, là du học sinh người Anh về nước trên chuyến bay VN054 ngày 18/03/2020.
- BN112: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, là du học sinh tại Pháp. Sáng 18/3/2020 về tới sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN018.
- BN111: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi ở Hải Hậu, Nam Định, là du học sinh tại Pháp, về Việt Nam ngày 18/03/2020 trên chuyến bay VN018.
- BN110: Bệnh nhân nam, 19 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội, là du học sinh tại Mỹ, về Việt Nam ngày 19/03/2020 (quá cảnh tại Nhật Bản, sau đó từ Nhật Bản về Hà Nội trên chuyến bay JL571).
- BN109: Bệnh nhân nam, 42 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội, là giảng viên một trường đại học của Anh, về nước ngày 15/3/2020 (quá cảnh qua Bangkok, Thái Lan sau đó từ Thái Lan về Việt Nam trên chuyến bay TG560).
- BN108: Bệnh nhân nam, 19 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội, là du học sinh Việt Nam tại Anh về nước ngày 18/3/2020 trên chuyến bay VN054.
- BN107: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, là con gái và sống cùng BN86, thường trú tại Thanh Xuân, Hà Nội).
- BN106, BN105: là hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không AirAsia số hiệu AK575 từ Malaysia về tới sân bay Cần Thơ sáng ngày 18/3/2020, gồm:  BN106: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 20 tuổi, địa chỉ ở huyện Châu Phú, An Giang; BN105: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 35 tuổi, địa chỉ ở huyện Chợ Mới, An Giang.
- BN04, BN103, BN102, BN101:  đi cùng trên chuyến bay của Hãng Hàng không Vietnam Airlines số hiệu VN0050 từ Anh về  sân bay Cần Thơ sáng ngày 18/3/2020, gồm: BN104: nữ, 33 tuổi ở Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. BN103: nam, 22 tuổi, địa chỉ ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. BN102: nữ, 9 tuổi, địa chỉ ở Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. BN101: nữ, 26 tuổi, địa chỉ ở thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu.
- BN100: nam, 55 tuổi ở Quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 03/3/2020, bệnh nhân từ Kuala Lumpur - Malaysia về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không AsiaAir số hiệu AK524.
- BN99: Bệnh nhân 29 tuổi, ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ Paris – Pháp về tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/3/2020 trên chuyến bay của hãng hàng không AirFrance số hiệu AF258.
- BN98: Bệnh nhân nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh, trú tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh (cùng phòng với BN97). Bệnh nhân từ Malaysia về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 06/3/2020; cùng BN97 đến quán Bar Buddha ngày 14/3/2020.
- BN97: Bệnh nhân nam, 34 tuổi quốc tịch Anh, trú tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân ở Malaysia trong 2 tuần trước khi về Việt Nam, ngày 14/3/2020 có đến quán Bar Buddha (nơi BN91 cũng tới cùng ngày).
- BN96: Bệnh nhân nữ, 21 tuổi ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh; từ Pháp về Việt Nam, quá cảnh Dubai trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates số hiệu EK392 và nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 19/3/2020).
- BN95: Bệnh nhân nam, 20 tuổi ở Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh là du học sinh tại Pháp. Ngày 18/3/2020 về tới sân bay Tân Sơn Nhất từ Pháp, trên chuyến bay của hãng hàng không AirFrance số hiệu AF258.
- BN94: Bênh nhân nữ, 64 tuổi ở thành phố Bắc Giang. Bệnh nhân sang Cộng hòa Séc thăm con gái, về Nội Bài ngày 18/03/2020 trên chuyến bay SU290 có cùng BN93.
- BN93: Bệnh nhân nam, 20 tuổi, địa chỉ ở quận Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân là sinh viên du học Hungary, nhập cảnh tại sân bay Nội Bài ngày 18/03/2020.
- BN92: Bệnh nhân nam, 21 tuổi trú tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, là du học sinh tại Pháp, về Việt Nam ngày 17/3/2020 trên chuyến bay của Qatar Airways số hiệu QR970.
- BN91: Bệnh nhânnam, quốc tịch Anh, 43 tuổi, trú tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh là phi công hãng hàng không Vietnam Airline.
- BN90: Bệnh nhân nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ Tây Ban Nha đi Dubai và về tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16/3/2020 trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates số hiệu EK392.
- BN89: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 22 tuổi ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân về sân bay Tân Sơn Nhất khuya ngày 17/3/2020 từ Nhật Bản trên chuyến bay có số hiệu NH 831.
- BN88: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi trú tại Hà Đông, Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 12/03/2020.
- BN87: Bênh nhân nữ, 34 tuổi, điều dưỡng làm việc tiếp đón tại khu cách ly Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Qua rà soát cho thấy, bệnh nhân có nhiều lần tiếp xúc gần với BN86.
- BN86: Bệnh nhân nữ 54 tuổi, điều dưỡng của Phòng khám ngoại trú HIV - Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai.
- BN85: Bệnh nhân nam, 20 tuổi ở Ba Đình, Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 18/3/2020 trên chuyến bay VN0054.
- BN84: Bệnh nhân nam, 21 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 18/3/2020 trên chuyến bay VN0054.
- BN83: Bệnh nhân nữ, 50 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ, trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân đi Phuket - Thái Lan và từ Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ lên chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airline, số hiệu TK162 về tới Việt Nam ngày 15/3/2020.
- BN82: Bệnh nhân nữ, 16 tuổi ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh. Ngày 14/3/2020 cùng mẹ từ London - Anh đi Dubai và sau đó về Việt Nam ngày 15/3/2020 trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, số hiệu EK392.
- BN81: Bệnh nhân nam, 20 tuổi quê tỉnh Kom Tum. Ngày 14/3/2020 từ Paris - Pháp lên chuyến bay của hãng hàng không AirFrance, số hiệu AF258 và về tới Việt Nam ngày 15/3/2020.
- BN80: Bệnh nhân nam, 18 tuổi quê tỉnh Bạc Liêu, con của BN79. Ngày 14/3/2020, cùng BN79 từ London (Anh) đi Dubai và sau đó về Việt Nam ngày 15/3 trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, số hiệu EK392.
- BN79: Bệnh nhân nữ, 48 tuổi quê tỉnh Bạc Liêu, sống tại Anh gần 02 năm nay. Ngày 14/3/2020, từ London (Anh) đi Dubai và sau đó về Việt Nam ngày 15/3 trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, số hiệu EK392.
- BN78: Bệnh nhân nam, 22 tuổi quê quán Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 17/3/2020 trên chuyến bay EK394.
- BN77: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi quê quán Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 17/3/2020 trên chuyến bay QR976.
- BN76: Bệnh nhân nam, 52 tuổi, quốc tịch Pháp, là hành khách trên chuyến bay TK162 nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 10/3/2020.
- BN75: Bệnh nhân nữ, 40 tuổi, ở Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, từ Việt Nam sang London - Anh thăm người thân và về Việt Nam trên chuyến bay VN50 của hãng hàng không VietnamAirline.
- BN74: Bệnh nhân nam, 23 tuổi ở Lâm Thao, Phú Thọ trở về Việt Nam chuyến bay VN0018 ngày 16/3/2020.
- BN73: Bệnh nhân nam, 11 tuổi ở Huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, về Việt Nam trên chuyến bay VN0054 ngày 09/3/2020.
- BN72: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, quốc tịch Pháp, là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 09/3/2020.
- BN71: Bệnh nhân nữ, 19 tuổi, trú quán ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16/3/2020 trên chuyến bay TK164.
- BN70: Bệnh nhân nam, 19 tuổi, trú quán ở Thanh Xuân, Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16/3/2020 trên chuyến bay TK164.
- BN69: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Đức, tạm trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là du khách, nhập cảnh Nội Bài ngày 13/3/2020 trên chuyến bay SU290.
- BN68: Bệnh nhân nam, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ, lấy vợ người Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân đi từ Singapore đến thành phố Đà Nẵng trên chuyến bay MI 632 trưa ngày 14/3/2020.
- BN67: Bệnh nhân nam, 36 tuổi trú quán huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, là người đi cùng BN61 đến Malaysia và về Việt Nam ngày 04/3/2020 trên chuyến bay VJ826.
- BN66: Bệnh nhân nữ, 21 tuổi, trú quận 7, TP.HCM. Ngày 14/3 bệnh nhân đi từ Mỹ ( Pennsylvania - Philadenphia) tới Toronto - Canada và quá cảnh ở Đài Loan, về tới Việt Nam ngày 16/3 trên chuyến bay BR 395.
- BN65: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi trú quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh có tiếp xúc và làm việc cùng BN45,48 vào các ngày 07/3 và 10/3.
- BN64: Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, trú quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đi cùng bạn trai từ Thuỵ Sỹ tới Dubai và về Việt Nam ngày 12/3/2020 trên chuyến bay EK392 từ Thuỵ Sỹ quá cảnh Dubai về Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.
- BN63: Bệnh nhân nữ, 20 tuổi trú quận Cầu Giấy, Hà Nội, là du học sinh tại Anh nhập cảnh về Nội Bài ngày 15/3/2020 trên chuyến bay TG564.
- BN62: Bệnh nhân nam, 18 tuổi trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là du học sinh từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay Vietnam Airlines từ Anh về Việt Nam ngày 16/3/2020.
- BN61: Bệnh nhân nam giới 42 tuổi, trú quán huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận từ Malaysia về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 04/3/2020 trên chuyến bay VJ826.
- BN60: Bệnh nhân nam, 29 tuổi quốc tịch Pháp là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 09/3/2020.
- BN59: Bệnh nhân nam, 30 tuổi trú quán quận Long Biên, Hà Nội, là tiếp viên trên chuyến bay từ Vương Quốc Anh về Việt Nam ngày 02/3/2020.
- BN58: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi trú quán quận Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Pháp, nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ngày 15/3/2020.
- BN57: Bệnh nhân nam, 66 tuổi quốc tịch Anh, là hành khách trên chuyến bay từ Anh về Nội Bài (cùng BN46 tại Hà Nội) sáng 09/3/2020.
- BN56: Bệnh nhân nam, 30 tuổi quốc tịch Anh, là hành khách trên chuyến bay từ Anh về Nội Bài sáng 09/3/2020.
- BN55: Bệnh nhân nam, 35 tuổi quốc tịch Đức, là hành khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài sáng ngày 14/3/2020 (BN55).
- BN54: Bệnh nhân nam, sinh năm 1987, quốc tịch Latvia, từ Tây Ban Nha nhập cảnh thành phố Hồ Chí Minh ngày 08/3/2020 cùng vợ trên chuyến bay TK162 (BN54).
- BN53: Bệnh nhân nam, 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 10/3/2020 từ chuyến bay QR970 có quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar).
- BN52: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi tại Hạ Long (Quảng Ninh), là hành khách trên chuyến bay từ London (Anh) về Việt Nam ngày 09/3/2020 (BN52).
- BN51: Bệnh nhân nữ, 22 tuổi tại Hà Nội, là du học sinh ở Châu Âu đi qua nhiều nước, về Nội Bài trên chuyến bay QR968 ngày 11/3/2020.
- BN50: Bệnh nhân nam, 50 tuổi tại Hà Nội từ Paris về Việt Nam ngày 09/3/2020.
- BN49: Bệnh nhân nam, 71 tuổi quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Hà Nội ngày 02/3/2020, là chồng của BN30.
- BN48: Bệnh nhân nam, 31 tuổi trú quán tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ngồi chung xe ô tô với BN45 và cùng gặp gỡ với BN34.
- BN47: Bệnh nhân nữ, 43 tuổi tại Hà Nội, là giúp việc trong toà nhà của BN17, có tiếp xúc gần với BN17.
- BN46: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi tại Hà Nội, là tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ London (Anh) về Hà Nội ngày 09/3/2020.
- BN45: Bệnh nhân nam, trú quán tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh có tiếp xúc gần với BN34 ngày 03/3/2020.
- BN44: Bệnh nhân nam, 13 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân số BN37, nhân viên của BN37.
- BN43: Bệnh nhân nữ, 47 tuổi quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp gần với bệnh nhân số BN38 (con dâu của BN34).
- BN42: Bệnh nhân nam, 28 tuổi quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tiếp gần với bệnh nhân số BN34.
- BN41: Bệnh nhân nam, 59 tuổi quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp gần với bệnh nhân số BN34.
- BN40: Bệnh nhân nữ, 02 tuổi quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp gần với bệnh nhân số BN34.
- BN39: Bệnh nhân nam, giới 25 tuổi là hướng dẫn viên du lịch cư trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), có tiếp xúc với BN24 khi dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình.
- BN38: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là con dâu của BN34. 
- BN37: Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, là nhân viên của BN34. 
- BN36: Bệnh nhân nữ, 64 tuổi quê quán Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, giúp việc cho BN34. 
- BN35: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngày 04/3/2020 có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh sau này xác định là BN22 và BN23.
- BN34: Bệnh nhân nữ, 51 tuổi quốc tịch Việt Nam, khởi hành từ Washington DC (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Quốc tế Doha (Qatar) và sáng ngày 02/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam. 
- BN33: Bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam.
- BN32: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi sống tại Anh, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với BN17 hôm 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 09/3/2020.
- BN31: Bệnh nhân nam 49 tuổi, quốc tịch Anh cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam ngày 02/3/2020.
- BN22 đến BN30: là hành khách nước ngoài cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam ngày 02/3/2020, cụ thể: BN22: 60 tuổi, quốc tịch Anh; BN23: 66 tuổi, quốc tịch Anh; BN24: 58 tuổi, quốc tịch Anh; BN25: 70 tuổi, quốc tịch Anh; BN26: 50 tuổi, quốc tịch Ireland; BN27: 67 tuổi, quốc tịch Anh; BN28: 74 tuổi, quốc tịch Anh; BN29: 58 tuổi, quốc tịch An); BN30: nữ 66 tuổi, quốc tịch Anh;
- BN21: Bệnh nhân nam, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17.
- BN19, BN20: 02 Bệnh nhân tiếp xúc gần với bệnh nhân BN17.
- BN18: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 04/3/2020.
- BN17: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3/2020.

Trường hợp 01: Bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, là khách đi trên chuyến bay VN0054, lưu trú tại Khu nghỉ mát bốn mùa The Nam Hải (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Bệnh nhân này đi cùng vợ và đáng mừng là vợ ông có kết quả âm tính với Covid-19. Sau đó, bệnh nhân này cùng vợ được đưa ra Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều trị. Ngày 28/3/2020, Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 33 tại Việt Nam.

Trường hợp 02: Bệnh nhân nam, 49 tuổi, quốc tịch Anh, là khách đi trên chuyến bay VN0054, lưu trú  tại khách sạn Boutique (tổ 5, khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân này đi cùng vợ và đáng mừng là vợ ông có kết quả âm tính với Covid-19. Sau đó, bệnh nhân này cùng vợ được đưa ra Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều trị. Ngày 07/4/2020, Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 31 tại Việt Nam.

Trường hợp 03: Bệnh nhân nam, 66 tuổi, quốc tịch Anh, là khách xuất phát từ London, nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài - Hà Nội trên chuyến bay VN0054, số ghế 23D (cùng chuyến bay với bệnh nhân 46 là tiếp viên hàng không Vietnam Arilines), sau đó ngày 12/3 đến thành phố Hội An lưu trú tại khách sạn Ven sông (175 Cửa Đại, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam). Ngày 16/3, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19, bệnh nhân đã được chuyển từ khu cách ly Nhà khách Hội nông dân (phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để cách ly và điều trị. Ngày 05/4/2020, Bệnh viện Đa khoa Trung ương (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 57 tại Việt Nam.

* Đường dây nóng của Sở Y tế:
Ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế, ĐT: 0914.127432

* Tiếp nhận, giải đáp tư vấn các biện pháp về Phòng, chống dịch bệnh tại sân bay, bến cảng, tại khách sạn, các điểm giao thương, các điểm tập trung.
Ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, ĐT: 0913.693131.

* Tiếp nhận, giải đáp tư vấn các Biện pháp về Phòng, chống bệnh.
Ông Huỳnh Công Quang, Phó Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, ĐT: 0914.085388.

* Lãnh đạo các Bệnh viện tổ chức điều trị
Ông Đinh Đạo, Giám đốc BVTW Quảng Nam, ĐT: 0961.955168.
Ông Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc BVĐK tỉnh, ĐT: 0913.449373.
Ông Tô Mười, Giám đốc BVĐKKV miền núi phía Bắc, ĐT: 0905.123705.
Ông Nguyễn Tải, Giám đốc BVĐKKV Quảng Nam, ĐT: 0984.158922.
Ông Huỳnh Thuận, Giám đốc BVĐKTP Hội An, ĐT: 0905.011989.

 

* Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL ngày 06/02/2020 của Bộ VHTTDL về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
2. Công điện tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
3. Văn bản Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong các hoạt động lễ hội.
* Tỉnh ủy Quảng Nam
1. Văn bản số 2576-CV/TU ngày 19/02/2020 về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
2. Tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô - Rô - Na gây ra.
* Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19
1. Quyết định thành lập các Tiểu ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2. Quyết định Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
3. Cung cấp số điện thoại thường trực để tiếp thu, xử lý thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
* UBND tỉnh Quảng Nam
1. Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, du khách về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (ngày 18/02/2020).
2. Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Cảng Hàng không Chu Lai, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
3. Kế hoạch 526/KH - UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra của tỉnh Quảng Nam.
4. Phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
5. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
6. Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
7. Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
8. Văn bản Cho học sinh, sinh viên tại các thành phố: Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn nghỉ học và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.
9. Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
10. Sử dụng cơ sở lưu trú du lịch vào việc cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
11. Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
12. Chỉ thị của UBND tỉnh về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh
13. Thông báo kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Văn phòng thường trực ngày 14/3/2020
14. Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19
15. Khai báo sức khỏe du lịch
16. Quyết định Ban hành quy định tạm thời một số chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
1. Văn bản 87/SVHTTDL-VP ngày 10/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.
2. Công văn số 65/SVHTTDL-QLDL ngày 05/02/2020 về việc đề nghị các doanh nghiệp du lịch cung cấp thông tin về khách du lịch nước ngoài tham quan và lưu trú tại Quảng Nam
3. Công văn về việc tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona
4. Công văn chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích.
5. Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19
6. Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
7. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
8. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
9. Công văn tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ (28/4/2020)

Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h30 ngày 25/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 25/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 25/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 15h15 ngày 24/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 10h30 ngày 24/6/2020

Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 18h15 ngày 02/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 14h30 ngày 02/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 11h15 ngày 02/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h15 ngày 02/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 22h00 ngày 01/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 18h15 ngày 01/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 09h15 ngày 01/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 16h00 ngày 31/3/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h30 ngày 31/3/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 10h30 ngày 31/3/2020