Cơ cấu giải thưởng du lịch Quảng Nam

GIẢI THƯỞNG DU LỊCH QUẢNG NAM LẦN THỨ I,
HƯỞNG ỨNG 20 NĂM HỘI AN VÀ MỸ SƠN ĐƯỢC UNESCO CÔNG NHẬN DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI
VÀ 10 NĂM CÙ LAO CHÀM - HỘI AN ĐƯỢC UNESCO CÔNG NHẬN
KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI

I. Mục đích
- Ghi nhận những đóng góp, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ đã có thành tích trong sự nghiệp phát triển du lịch, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa thế giới của tỉnh;
- Đẩy mạnh phong trào thi đua, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm du lịch và tính chuyên nghiệp của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Nam, thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm du lịch để thúc đẩy du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn;
- Xét chọn và trao Giải thưởng Du lịch Quảng Nam lần thứ I năm 2019 là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng sự kiện 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và ngày du lịch Thế giới (27/9/2019);

II. Tên gọi, thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia xét chọn:
1. Tên gọi: Xét chọn và trao Giải thưởng Du lịch Quảng Nam lần thứ I năm 2019.
2. Thời gian trao giải: ngày 7 tháng 9 năm 2019 (lồng ghép trong Hội nghị đánh giá và tuyên dương công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Hội An và Mỹ Sơn qua 20 năm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm – Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới)
3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam
4. Đối tượng tham gia:
Các tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gồm: Lữ hành, lưu trú, ăn uống và mua sắm.

III. Cơ cấu giải thưởng và hình thức giải thưởng
1. Cơ cấu giải thưởng, gồm:
a. Giải thưởng Lữ hành:
- 01 giải: Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đạt chất lượng phục vụ tốt nhất.
- 01 giải: Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa đạt chất lượng phục vụ tốt nhất.
b. Giải thưởng Lưu trú:
- 01 giải: Khách sạn 5 sao hoặc tương đương đạt chất lượng phục vụ tốt nhất
- 01 giải: Khách sạn 4 sao hoặc tương đương đạt chất lượng phục vụ tốt nhất
- 01 giải: Khách sạn 3 sao hoặc tương đương đạt chất lượng phục vụ tốt nhất
- 01 giải: Khách sạn 2 sao hoặc tương đương đạt chất lượng phục vụ tốt nhất
- 01 giải: Khách sạn 1 sao hoặc tương đương đạt chất lượng phục vụ tốt nhất
- 01 giải: Biệt thự du lịch đạt chất lượng phục vụ tốt nhất
- 01 giải: Nhà nghỉ có phòng cho khách du lịch thuê (Homestay) đạt chất lượng phục vụ tốt nhất
c. Giải thưởng ăn uống:
01 giải: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất
d. Giải thưởng mua sắm:
01 giải: Cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm phục vụ khách du lịch tốt nhất
2. Hình thức giải thưởng:
- Giấy chứng nhận Giải thưởng Du lịch tỉnh Quảng Nam.
- Cúp lưu niệm và quà tặng.

IV. Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị tham gia xét chọn Giải thưởng Du lịch Quảng Nam lần thứ I năm 2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tối thiểu 02 năm liền kề với năm xét thưởng;
- Có giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong giai đoạn xét thưởng;
- Công tác an sinh xã hội, tham gia hoạt động ngành du lịch và những đóng góp của đơn vị vào việc phát triển chung của tỉnh;
- Thu nhập bình quân của người lao động tại đơn vị;
- Những giải thưởng đã đạt được (nếu có).

* Hồ sơ đăng ký tham gia gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; địa chỉ: 02 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam; điện thoại: 0235.3810902.