Public utility

1. Quang Nam Visitor Center

47 Phan Chu Trinh st., Hoi An city

2. Rest stop
1A highway, Binh Tu, Thang Binh district
Vinahouse Space, Dien Ban town
57 Tran Phu st., Hoi An city
62 Bach Dang st., Hoi An city
31 Nguyen Thai Hoc st., Hoi An city

3. Tourist Information with Road Map of Hoi An city
Crossroads of Tran Hung Dao st., and Le Loi st.,
Song Hoai square
Hoi An Local bus station
Crossroads of Cua Dai st., and Pham Hong Thai st.,
Cua Dai beach
4. Public Toilets in Hoi An city
12 Phan Châu Trinh st.,
62 Bach Dang st.,
Crossroads of Tran Hung Dao st., and Hai Ba Trung st.,
01 Cao Hong Lanh st., Song Hoai square
Lang beach, Cham island

 

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi Lượt xem: 1104
Tiện ích công cộng Lượt xem: 1086
Đến Quảng Nam Lượt xem: 4086
Thông tin cần biết Lượt xem: 1535