Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ – nước Oa

Đây là khu căn cứ của cơ quan Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu V trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1960 - 1973). Nơi đây từng diễn ra các hội nghị quan trọng, là địa điểm tập huấn cho các cán bộ Trung đoàn, Sư đoàn, cán bộ cá tỉnh trong toàn khu về học tập Nghị quyết của Đảng.. góp phần cùng cách mạng miền Nam giành thắng lợi trong việc ký kết Hiệp Định Paris năm 1973, tiến tới giành giải phóng miền Nam. Khu di tích này gồm nhiều di tích, khu lưu niệm, bia di tích và bia tưởng niệm như: Khu di tích khu ủy khu V, Khu DTLS Căn cứ Bộ Tư lệnh Quân khu V; Khu lưu niệm Ban tổ chức khu ủy khu V; khu di tích An ninh khu V; khu sinh hoạt truyền thống Thanh thiếu nhi Nước Oa; Nhà bia DTLS Hội Nông dân miền Trung - Tây Nguyên; Bia di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu V; Bia di tích Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam - Trung Trung Bộ; Đài tưởng niệm liệt sỹ dân y khu V.

Các hoạt động:
- Tham quan, dã ngoại.
- Tìm hiểu về lịch sử cách mạng của khu di tích

 

 

Ban quản ký Khu Di tích lịch sử Trung Trung Bộ - Nước Oa
Điện thoại: 01206020003