Kinh đô Trà Kiệu

Trà Kiệu là kinh đô của vương quốc Chămpa (từ cuối thế kỷ thứ II đến TK VIII) có tên là Simhapura (kinh thành sư tử, ra đời dưới triều vua Bradvaman, gồm nhiều công trình kiến trúc vĩ đại, với nhiều thành quách hào luỹ xung quanh. Tiếc rằng, hiện nay chỉ còn lại là những chân móng tường thành sụp đổ, bị chôn vùi trong đất đá hoặc cô đọng lại trên vài trang sử nhỏ.

Trong nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc ở Trà Kiệu, chủ đề nổi bật nhất là các pho tượng đá sư tử, voi với nhiều tư thế sống động. Hiện nay, một số pho tượng này đang được trưng bày tại Bảo tàng Chăm Đà Nẵng, nhà thờ Công giáo Trà Kiệu.

Các hoạt động
- Tham quan nhà thờ Trà Kiệu.
- Tìm hiểu nền móng của kiến trúc Champa.

 

Cả ngày

Miễn phí

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Duy Xuyên
Điện thoại: 0235.3811551