Làng trống Lâm Yên

Trống Lâm Yên là làng nghề truyền thống vang danh một thời với câu “nhất trống Lâm Yên - nhì chiêng Phước Kiều”. Tất cả các loại trống từ nhỏ như trống lệnh, trống chầu hay đến cả những trống lớn mà nhiều người vẫn thường gọi là trống sấm, người làng Lâm Yên đều có thể làm được.

 

 

Trung tâm Hỗ trợ Du khách tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 47 Phan Châu Trinh, thành phố Hội An
Điện thoại: 0235.3666333
Email: vistor@quangnamtourism.com.vn
Website: www.quangnamtourism.com