Khách sạn Hội Phố

Khách sạn Hội Phố
Địa chỉ: 627 Hai Bà Trưng, thành phố Hội An
Điện thoại: 0235.3916382