Khách sạn Thanh Lịch

tl

Khách sạn Thanh Lịch
Địa chỉ: 773 Phạm Văn Đồng, huyện Núi Thành
Điện thoại: 0235.3570631