HỘI TẾT TRUNG THU ĐINH DẬU, HỘI AN – 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỘI TẾT TRUNG THU ĐINH DẬU, HỘI AN - 2017

 Thời gian  Nội dung hoạt động  Địa điểm
 Ngày 01/10/2017     
19:00 Hội thi múa Lân - múa Thiên cẩu và biểu diễn ảo thuật Quảng trường Sông Hoài
19:00 Hội thi mâm cỗ Trung thu Khu phố cổ
     
 Ngày 02/10/2017    
19:00 - Hội thi múa Lân, Hội thi múa Thiên cẩu và biểu diễn ảo thuật
- Trao thưởng Hội thi múa Lân, múa Thiên cẩu và Hội thi mâm cỗ Trung thu
Quảng trường Sông Hoài
     
 Ngày 03/10/2017     
18:30-22:00 Tái hiện “Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX” Khu phố cổ Hội An
     
Hoạt động thường xuyên từ ngày 01-04/10/2017    
08:00 Thi và trưng bày mâm cỗ Trung thu Khu phố cổ
08:00 Tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu;
- Biểu diễn hoạt cảnh hóa trang chú Cuội-chị Hằng Nga-Thỏ Ngọc-Chú Hề…
Các cơ quan, đơn vị, xã/phường, thôn - khối phố…