Ngày Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Nam

-----Biểu dương các tổ chức của Hàn Quốc như: Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), quỹ Hàn Quốc (KF), Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KORCHAM), làng Hoa Sen quốc tế Hàn Quốc, làng Hòa Bình Quảng Nam, các tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc… đã có đóng góp, hỗ trợ Quảng Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển 20 năm qua.

-----Chương trình giao lưu giữa sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp của tỉnh Quảng Nam với sinh viên Hàn Quốc.

-----Chương trình biểu diễn nghệ thuật giao lưu giữa các đoàn nghệ thuật tỉnh Quảng Nam và các đoàn nghệ thuật của các địa phương, đối tác Hàn Quốc có quan hệ hợp tác.

-----Hội thảo về xây dựng thành phố thông minh, do Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức.

-----Gặp gỡ các nhà đầu tư Hàn Quốc đang hoạt động thành công tại Việt Nam.

-----Chương trình chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới theo kinh nghiệm của Hàn Quốc.

-----Khởi công dự án Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại huyện Duy Xuyên.

-----Triển lãm, trưng bày tranh ảnh, hình ảnh giới thiệu đất nước con người Hàn Quốc và hình ảnh giới thiệu đất và người Quảng Nam.