Tết mùa truyền thống người Bhnong huyện Phước Sơn

CHƯƠNG TRÌNH
“Lễ hội Tết mùa truyền thống người Bhnong huyện Phước Sơn năm 2019”

Thời gian Nội dung hoạt động  Địa điểm
Ngày 11/01/2019 (thứ 6)    
07h30-11h30 Không gian trưng bày... trình diễn nghề thủ công truyền thống. Khu trưng bày
mỗi đơn vị
13h30-17h30 - Làm cây nêu, tái hiện nghi thức dựng cây nêu.
- Đánh, múa cồng chiêng.
Trước khu trưng bày mỗi đơn vị
19h00-20h30 Khai mạc “Lễ hội Tết mùa truyền thống của người Bhnong huyện Phước Sơn năm 2019” Sân vận động
huyện Phước Sơn
20h30 - 22h00 - Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng, hát dân ca, đối đáp;
- Trình diễn trang phục truyền thống.
Sân khấu lớn
Ngày 12/01/2019 (thứ 7)    
07h30-11h00 Đẩy gậy. Sân vận động
13h30-17h30 - Làm cây nêu, tái hiện nghi thức dựng cây nêu
- Đánh, múa cồng chiêng
Khu trưng bày
mỗi đơn vị
19h00-22h00 - Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng, hát dân ca, đối đáp;
- Trình diễn trang phục truyền thống.
Sân khấu lớn
Ngày 13/01/2019 (Chủ Nhật)    
07h30-11h30 - Đẩy gậy.
- Gói và nấu bánh quát (bánh ốc), bánh pen, cơm lam.
Sân vận động
13h30-17h30 Tái hiện nghi thức Tết mùa truyền thống và ẩm thực của người Bhnong Trước khu trưng bày mỗi đơn vị
19h30-21h30 - Bế mạc Lễ hội
- Ẩm thực giã bạn
Sân vận động