Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

* Tại thành phố Hội An

 Thời gian  Nội dung  Địa điểm

Ngày 08-10/02/2018

Từ 17:00 ngày 23-25 tháng Chạp năm Đinh Dậu

 “Ngày hội bia Đức” Vườn tượng An Hội

Ngày 15/02/2018

20:00 đêm 30 Tết

Đoàn rước Sắc bùa chúc xuân Khu phố cổ Hội An
Ngày 15-16/02/2018
23:00-00:30
Đêm 30 và Mồng 1 Tết 
- Hội đón giao thừa Mậu Tuất 2018:
+ Chương trình nghệ thuật tạp kỹ
+ Trình diễn pháo hoa
Sân khấu Quảng trường sông Hoài
Vườn tượng An Hội
Ngày 20/02/2018
07:30 Mồng 5 Tết
 Hội Tết trồng cây Đường 28/3, phường Thanh Hà
Ngày 21/02/2018
- 05:30
- 09:00
Mồng 6 Tết

Giỗ Tổ nghề mộc Kim Bồng
Đua ghe Đảo thủy đầu xuân (loại thuyền 12 người)
- Đình Tiền Hiền, thôn Trung Châu, xã Cẩm Kim
- Sông Thu Bồn 
Ngày 22/02/2018
07:00 Mồng 7 Tết
Lễ hội Cầu bông Trà Quế Làng rau Trà Quế, xã Cẩm Hà
Ngày 22/02/2018
15:00 Mồng 7 Tết
Giao hữu bóng chuyền Công viên thể thao đường Nguyễn Trường Tộ.
Ngày 01-02/3/2018
07:00 14 & 15 tháng Giêng
Tết Nguyên tiêu Mậu Tuất, 2018 Khu phố cổ Hội An, các di tích đình, miếu
Ngày 02-03/3/2018
19:00 15 & 16 tháng Giêng
Hội thi hô hát Bài chòi Vườn tượng An Hội
Ngày 03-04/3/2018
07:00 16 &17 tháng Giêng
Hội Bắp nếp Cẩm Nam Bãi bắp Thôn Thanh Nam Đông, phường Cẩm Nam


* Tại huyện Quế Sơn

 Thời gian  Nội dung  Địa điểm
Ngày 23/02/2018
Mồng 8 Tết
 Lễ hội khai sơn  Huyện Quế Sơn


* Tại huyện Duy Xuyên

 Thời gian  Nội dung  Địa điểm
Ngày 27/02/2018
12 Tết
 Lễ hội Bà Chiêm Sơn  Huyện Duy Xuyên