Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 21/02/2019, tại thành phố Hội An, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tính đến hết tháng 01/2019, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam có 182 hội viên là tổ chức, cá nhân tham gia. Trong đó có 79 hội viên thuộc Hội Homestay Quảng Nam, 31 hội viên thuộc Hội Hướng dẫn viên Du lịch Quảng Nam, 30 hội viên thuộc Hội Khách sạn Quảng Nam, 15 hội viên thuộc Hội Lữ hành Quảng Nam, 11 hội viên thuộc Hội Đầu bếp Quảng Nam và 16 hội viên hoạt động trong các lĩnh vực khác.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam xác định các nhiệm vụ chính: Cầu nối giữa cơ quan nhà nước các cấp với doanh nghiệp du lịch; Đại diện tiếng nói, bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp của hội viên; Tham gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, tham gia xây dựng sản phâm du lịch mới; Củng cố các Hội, Chi hội trực thuộc, phát triển hội viên mới và phát huy hơn nữa vai trò của Hiệp hội trong sự phát triển chung của Quảng Nam…


Nguyễn Quốc Huy - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Nam