Du lịch Đại Lộc – Tiềm năng và phát triển

Đại Lộc là một vùng đất có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Tài nguyên thiên nhiên còn hoang sơ với nhiều cảnh vật độc đáo: Khe Lim, Bằng Am, Suối Mơ, Khe Tân, Vũng Thùng, Thái Sơn… Đại Lộc là nơi tiếp biến và lưu giữ nhiều giá trị của các nền văn hóa nổi tiếng: Sa Huỳnh, Chăm Pa, Đại Việt. Huyện Đại Lộc có 02 di tích lịch sử cấp quốc gia và 24 di tích cấp tỉnh; nhiều loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo: Hát tuồng, dân ca Quảng, bài chòi,…; Nhiều lễ hội dân gian truyền thống: Lễ hội Bà Phường Chào, Bà Chúa Ngọc, lễ vía Ngũ hành Tiên nương, lễ hội đua thuyền… và những làng quê, làng nghề nổi tiếng: Làng trống Lâm Yên, làng hương Phú Lộc, làng hồ Khánh Vân, làng chè xanh An Bằng, bánh tráng Ái Nghĩa, rau Bàu Tròn…, cùng những tập quán sinh hoạt phong phú, sự mến khách của cư dân địa phương nằm dọc theo hai dòng sông lớn của đất Quảng là Thu Bồn và Vu Gia. Các yếu tố mang tính bản sắc trên sẽ góp phần tích cực cho phát triển du lịch làng quê, làng nghề, du lịch cộng đồng trong tương lai.Tọa đàm Du lịch huyện Đại Lộc - Tiềm năng và phát triển

Để khai thác tốt các tiềm năng đó, đưa du lịch Đại Lộc phát triển cần kết nối du lịch Đại Lộc với du lịch các địa phương lân cận để hình thành các tour du lịch sinh thái, văn hóa- lịch sử- tâm linh, du lịch làng quê, làng nghề. Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. Đầu tư xây dựng môi trường du lịch lành mạnh. Đảm bảo an ninh trong hoạt động kinh doanh du lịch. Chú trọng tuyên truyền việc bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá, các giá trị văn hoá phi vật thể, phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ để đảm bảo cảnh quan chung. Tổ chức trồng cây các loại cây đặc trưng, bản địa ở các tuyến đường vào các điểm, khu du lịch tạo không gian xanh và gây ấn tượng cho du khách. Trong việc xây dựng sản phẩm du lịch Đại Lộc, phải hướng đến xây dựng những sản phẩm đặc trưng, mang tính khác biệt với các địa phương khác. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng du lịch, nhất là đường giao thông, thông tin liên lạc, công trình vệ sinh công cộng... Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng với quy mô phù hợp, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, ưu tiên đầu tư trước những điểm du khách quan tâm, bắt đầu từ những sản phẩm sẵn có với phạm vi nhỏ nhất rồi dần dần mở rộng quy mô. Củng cố bộ máy, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở các cấp, lựa chọn cán bộ du lịch có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết. Nâng cao năng lực cho đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền, quảng bá, kêu gọi đầu tư du lịch, thẩm định các dự án đầu tư phát triển du lịch. Tổ chức tập huấn cho cán bộ huyện, xã, thị trấn làm công tác quản lý nhà nước về du lịch và cho chủ cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện.

Hy vọng với những giải pháp đồng bộ, huyện Đại Lộc sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc phát triển ngành du lịch, góp phần tạo việc làm cho người dân, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo vệ và khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, lịch sử và văn hóa trên địa bàn.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đại Lộc