Lễ hội Bà Phường Chào năm 2018

Lễ hội Bà Phường Chào được dân làng Mỹ Phiếm, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tổ chức vào ngày 25 tháng 2 âm lịch hàng năm. Lễ hội năm nay gồm các hoạt động như: Tế lễ âm linh, thả hoa đăng trên sông, nghi thức rước kiệu Bà, lễ tế Bà và các hoạt động dâng hương của người dân và du khách.

Lễ hội Bà Phường Chào được tổ chức nhằm thể hiện sự tri ân công đức của các bậc tiền nhân và Bà Phường Chào đối với quê hương, đất nước. Đây là một lễ hội mang màu sắc tín ngưỡng dân gian, hướng con người đến cái đích Chân - Thiện - Mỹ, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, bội thu.

Lễ hội đáp ứng nhu cầu tinh thần, tâm linh của người dân địa phương, thể hiện bản sắc của một miền quê xứ Quảng và là một hoạt động thiết thực góp phần khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Một số hình ảnh tại lễ hội Bà Phường Chào năm 2018:

Quốc Huy