Thành lập Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Quảng Nam


Ngày 24/4/2018, tại thành phố Hội An, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội thành lập Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch Quảng Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

 Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch Quảng Nam là tổ chức thuộc Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam được thành lập với mục đích kết nối, tập hợp đội ngũ hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh. Giúp cập nhật kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề hướng dẫn du lịch, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch Quảng Nam tham gia tích cực vào các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Nam, mỗi hội viên là một sứ giả truyền tải văn hóa vùng đất, con người xứ Quảng đến với du khách.

Như vậy, cùng với Chi hội Hướng dẫn viên Du lịch Quảng Nam vừa được thành lập, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hình thành các Chi hội trực thuộc khác: Chi Hội Lữ hành Quảng Nam, Chi hội Homestay Quảng Nam, Chi hội Đầu bếp Quảng Nam.

Quốc Huy