Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch Quảng Nam tháng 10 năm 2017

Trong tháng 10, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Apec diễn ra tại Hội An, Quảng Nam. Tỉnh Quảng Nam đã xây dựng, tổ chức các tour tham quan, các hoạt động du lịch dành cho Bộ trưởng, Thứ trưởng; Thống đốc ngân hàng; phu nhân/phu quân và đại biểu. Tổ chức các chương trình tour tham quan dành cho phóng viên báo chí nước ngoài và đại biểu. Tổ chức chương trình trình diễn thời trang tại Công ty Thời trang Yaly và Làng lụa Hội An, thành phố Hội An. Tổ chức trừng bày, giới thiệu du lịch Quảng Nam tại sự kiện.

Tỉnh hình hoạt động kinh doanh du lịch tiếp tục tăng trưởng khá. Trong tháng 10/2017 tổng lượt khách tham quan, lưu trú tại Quảng Nam ước đạt 337.000 lượt, tăng 13,47 % so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: Khách quốc tế ước đạt 192.000 lượt, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2016; Khách nội địa ước đạt 145.000 lượt, tăng 9,02 % so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu du lịch tháng 10/2017 ước đạt 301 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2016. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 732 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2017, tổng lượt khách tham quan lưu trú ước đạt 4.587.500 lượt, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: Khách quốc tế ước đạt 2.511.700 lượt, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2016; Khách nội địa ước đạt 2.075.800 lượt, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu du lịch 10 tháng đầu năm 2017 của ngành du lịch Quảng Nam ước đạt 2.918 tỷ đồng. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 6.588 tỷ đồng.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Nam