Cập nhập tình hình dịch Covid-19 (20h00, ngày 01/8/2020)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 64 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật đến 18h00 ngày 01/8/2020, như sau:

1. Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo
1.1. Từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay
* Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 9.118 mẫu xét nghiệm, trong đó: 30 mẫu dương tính (+), 8.993 mẫu âm tính (-), 95 mẫu đang chờ kết quả.
* Về cách ly y tế:
- Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 3.978 người; trong đó: đang cách ly tập trung cho 1.204 người (số cách ly mới trong ngày: 261 người), kết thúc cách ly cho 2.774 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 313);
- Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 408 người; trong đó: đang cách ly cho 195 người (số cách ly mới trong ngày: 57 người) và đã kết thúc cách ly cho 213 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 0);
- Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 22.205 người; trong đó: đang cách ly cho 15.712 người (số cách ly mới trong ngày: 3.585 người) và đã kết thúc cách ly cho 6.493 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 12).
1.2. Từ ngày 25/7/2020 đến nay (Từ khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ở cộng đồng tại TP Đà Nẵng)
* Về mẫu xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 1.645 mẫu xét nghiệm, trong đó: 25 mẫu dương tính (+), 1.525 mẫu âm tính (-), 95 mẫu đang chờ kết quả (trong ngày lấy 99 mẫu xét nghiệm);
- Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: tổng số 1.206; trong đó: đang cách ly tập trung cho 1.204 người (số cách ly mới trong ngày: 261 người), kết thúc cách ly cho 02 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày: 0);
- Cách ly y tế tại cơ sở y tế: tổng số 200 người; trong đó: đang cách ly cho 190 người (số cách ly mới trong ngày: 57 người) và đã kết thúc cách ly cho 10 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 0);
- Cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú: tổng số 15.770 người; trong đó: đang cách ly cho 15.712 người (số cách ly mới trong ngày: 3.585 người) và đã kết thúc cách ly cho 58 người (số kết thúc cách ly trong ngày: 12).
1.3. Liên quan đến các ca dương tính từ ngày 25/7/2020 đến nay
(Ảnh đính kèm)
1.4. Một số hoạt động khác trong ngày 01/8/2020
- Ban chỉ đạo họp trực tuyến với BCĐ huyện/thị xã/thành phố
- Cử 02 đoàn giám sát, điều tra truy vết tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định;
- Xử lý môi trường tại các khu cách ly tập trung và một số khu vực trên địa bàn huyện Đại Lộc, Thăng Bình, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An.
2. Giao nhiệm vụ cho Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp nhận điều trị người bệnh dương tính (+) với SARS-CoV-2
Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Chính phủ quy định thẩm quyền thành lập và tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo chống dịch các cấp và Quyết định số 42/QĐ-BCĐ ngày 18/02/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra về việc phê duyệt Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19; theo đề nghị của Bộ Y tế,
Ngày 01/8/2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đã ban hành văn bản số 3380/QĐ-BCĐQG về việc Giao nhiệm vụ cho Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp nhận điều trị người bệnh dương tính (+) với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận.
Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam có trách nhiệm đảm bảo công tác tiếp nhận và tổ chức chăm sóc điều trị cho người bệnh dương tính (+) với SARSCoV-2.
3. Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại buổi làm việc với Tiểu ban Điều trị phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 31/7/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chủ trì buổi làm việc với Tiểu ban Điều trị phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về công tác phân tuyến, thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 và các nội dung khác có liên quan.

Sau khi nghe Trưởng Tiểu ban Điều trị báo cáo tình hình hoạt động; ý kiến của lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các thành viên dự họp; đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-18 kết luận: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Tiểu ban Điều trị cần phải vào cuộc mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa, triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách để điều trị thành công bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh; theo đó, cần tập trung triển khai thực hiện khẩn trương một số nội dung công việc trọng tâm như sau:

- Thực hiện phương châm: tập trung tối đa nguồn lực, trang thiết bị y tế và cơ sở vật chất để triển khai thực hiện tốt công tác điều trị các ca bệnh dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh; kịp thời chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị những ca dương tính nặng vượt khả năng của Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế.
- Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam là cơ sở tiếp nhận, điều trị cho tất cả bệnh nhân dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; với lực lượng tăng cường từ Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gồm: các đoàn chuyên gia, các giáo sư, bác sỹ xuất sắc về điều trị các ca dương tính Covid-19 (Phòng khám đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc thị xã Điện Bàn cách ly và điều trị ban đầu cho bệnh nhân Covid-19 ở thể nhẹ). Yêu cầu Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam tập trung tối đa mọi nguồn lực (con người, phương tiện, trang thiết bị y tế, vật tư hóa chất, thuốc, cơ sở vật chất…) để thực hiện tốt nhiệm vụ điều trị các ca bệnh dương tính với Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế; ranh thủ, tham khảo ý kiến chuyên gia đầu ngành của các Bệnh viện đã từng điều trị các ca bệnh Covid-19 (Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy…).
- Các bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam…) tích cực phối hợp hỗ trợ con người, trang thiết bị y tế và nhận các bệnh nhân không phải dương tính với Covid-19 từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam về điều trị tại đơn vị mình khi có yêu cầu.
- Giao Trưởng Tiểu ban Điều trị chủ trì, phối hợp với các thành viên Tiểu ban Điều trị và các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương chỉnh sửa, bổsung, hoàn chỉnh Quy chế làm việc của Tiểu ban Điều trị; trong đó, phải nghiên cứu, thống nhất cơ chế điều hành, giao ban, hội chẩn, chẩn đoán, chuyển tuyến các ca bệnh nặng…; tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở y tế về việc cách ly, chuyển các ca dương tính đến Bệnh viện đa khoa Trung ương điều trị; kịp thời xin ý kiến các chuyên gia đầu ngành có kinh nghiệm của Bộ Y tế, đặc phái viên của Bộ Y tế trong công tác điều trị và chuyển tuyến bệnh nhân Covid-19. Trường hợp cần thiết, cấp bách, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Trưởng Tiểu ban Điều trị phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phù hợp với tình hình dịch bệnh (dự kiến tình huống xấu nhất có thể xảy ra); chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 5, Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ (công tác phân tuyến, thu dung, cách ly, điều trị người mắc bệnh….) và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Thành viên nào không phối hợp, thiếu tích cực trong triển khai nhiệm vụ được giao phải báo ngay UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Tiểu ban Điều trị phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban Giám sát trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo ngay kết quả xét nghiệm các ca bệnh nghi dương tính với Covid-19 cho Trưởng Tiểu ban Điều trị, các cơ sở y tế có liên quan và những người có trách nhiệm ở địa phương để triển khai các biện pháp điều trị, truy vết, cách ly
phòng, chống dịch kịp thời, đúng quy định, cần tránh để lộ thông tin, dẫn đến tâm lý hoang mang, lo sợ, kỳ thị trong cộng đồng.
- Đề nghị Sở Y tế thành lập ngay Đội phản ứng nhanh về công tác điều trị, Hồi sức cấp cứu; mời các chuyên gia Trung ương về tập huấn; hỗ trợ tối đa vật tư, hóa chất, phương tiện phòng hộ… cho các đơn vị điều trị bệnh nhân Covid-19; trường hợp khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam khẩn trương khảo sát, chọn nơi ở, nghỉ ngơi cho đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, của Trung ương, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tăng cường đến để điều trị bệnh nhân Covid-19; sớm báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Đối với những bệnh nhân (âm tính với Covid-19) đang điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thành phố Đà Nẵng đưa về tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều trị: đề nghị các bệnh viện dự kiến tiếp nhận xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết và lập danh sách từng trường hợp bệnh nhân cụ thể gửi Sở Y tế kiểm tra, thẩm định kỹ, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
4. Thông tin về các ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày 01/8/2020
Chiều ngày 01/8/2020, Bộ Y tế đã có thông tin về các ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 05 ca bệnh tại Quảng Nam, Ban Chỉ đạo thông tin
cụ thể như sau:
4.1. Thông tin về các ca bệnh
a) Ca bệnh 547
* Thông tin chung: giới tính: nam, 52 tuổi, địa chỉ: Khối phố Thịnh Mỹ - phường Cẩm An - Thành phố Hội An - tỉnh Quảng Nam.
* Thông tin dịch tễ
- Từ sau tết đến 22/7/2020: chăm mẹ tại Khoa Nội thận - Nội tiết bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng - P607;
+ Thường ngồi quán cà phê cóc đối diện cổng phụ Bệnh viện Đa khoa trên đường Hải Phòng;
+ Ăn cơm trưa và cơm chiều tại quán cơm ven đường Quang Trung, gần cây xăng;
+ Mua tạp hóa trên đường Hải Phòng (cách quán cà phê 1 nhà);
- Chiều 22/7/2020: bệnh nhân về nhà bằng xe máy một mình;
- Ngày 23/7/2020: Đến quán cà phê nhà anh Huy, có tiếp xúc trực tiếp với chủ quán;
- Ngày 24/7/2020: làm lễ tang cho mẹ, có tiếp xúc với người đến viếng gồm anh H.Q.D anh S., anh T . T, anh P.L, anh N., anh L.
* Quá trình đến khám, vào viện
- Ngày 29/7/2020: bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại TYT Cẩm Hà,
và được lấy mẫu xét nghiệm;
Tình trạng hiện tại: không sốt, không ho, không đau họng, không khó thở.
Ăn uống bình thường.
b) Ca bệnh 548
* Thông tin chung: giới tính: nam, tuổi: 37, địa chỉ: Khối Tân Thịnh - phường Cẩm An - Thành phố Hội An - tỉnh Quảng Nam.
* Thông tin dịch tễ
- Ngày 09/7/2020 – 10/7/2020: chăm mẹ tại phòng 607- khoa Nội thận - Nội tiết bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng;
- Ngày 11/7/2020: Về nhà bằng xe máy;
- Ngày 16/7/2020 -18/7/2020: trở lại chăm mẹ tại khoa Nội thận - Nội tiết bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng- P607;
- Ngày 18/7/2020: trở về nhà;
- Ngày 23/7/2020- 25/7/2020: ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và trở về nhà bằng xe bệnh viện;
+ Trong quá trình chăm nuôi tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân thường ra ngoài mua cơm tại quán vỉa hè đường Hải Phòng;
+ Tối 25/7/2020: bệnh nhân có gặp mặt anh em trong gia đình gồm N.P.N.H, L.T.A., L.T.V;
- Ngày 26/7/2020 - 29/7/2020: bệnh nhân ở nhà.
* Quá trình bệnh nhân đến khám vào viện
- Ngày 29/7/2020: được cách ly tại trạm Y tế Cẩm Hà
Tình trạng hiện tại: không sốt, không ho, không đau họng, không khó thở.
Ăn uống bình thường.
c) Ca bệnh 549
* Thông tin chung: giới tính: nữ, tuổi: 75, Địa chỉ: Chùa Bảo Thắng - phường Sơn Phong - TP Hội An - tỉnh Quảng Nam.
* Thông tin dịch tễ
- Ngày 01/7/2020 đến nay: không ra khỏi chùa, ở chung phòng với cô Đ.T.C, chỉ tiếp xúc với những người sống trong chùa.
+ Có ngồi ăn chung phòng với BN 461 nhưng không nói chuyện.
+ Có gặp gỡ với một số phật tử vào tụng kinh tại chùa;
* Quá trình đến khám, vào viện
- Ngày 28/7/2020: cách ly y tế tại khu cách ly tập trung Tp Hội An, được lấy mẫu xét nghiệm;
Tình trạng hiện tại: khan, mệt mỏi, đau nhức toàn thân.
d) Ca bệnh 550
* Thông tin chung: giới tính: nữ, tuổi: 35, địa chỉ: Chùa Bảo Thắng - phường Sơn Phong - TP Hội An - tỉnh Quảng Nam.
* Thông tin dịch tễ
- Không tiếp xúc trực tiếp với BN461;
- Trong 1 tháng gần đây có tiếp xúc với các ni cô trong chùa và những phật tử đến tụng kinh hàng ngày;
- Sống chung phòng với cô V.T.H và H.T.L;
- Có tiếp xúc với 02 người : Chị L., Chị H. (Shop Bo Bo đường Lê Lợi).
* Quá trình bệnh nhân đến khám, vào viện
Tình trạng bệnh nhân hiện tại: không ho, không sốt, không khó thở
e) Ca bệnh 551
* Thông tin chung: giới tính: Nữ, tuổi: 55, địa chỉ: Chùa Bảo Thắng - phường Sơn Phong - TP Hội An - tỉnh Quảng Nam.
* Thông tin dịch tễ
- Có tiếp xúc trực tiếp nhiều lần với BN 461;
- Tiếp xúc với chị P., Chị N.K. ( Tam Kỳ) tập vật lý trị liệu; Chị X. ( Núi Thành), Chị L. ( An Bàng), Chị L. (Duy Xuyên)
* Quá trình đến khám, vào viện
Tình trạng hiện tại: bệnh nhân có ho, không sốt, không đau họng, không khó thở.
g) Ca bệnh 561
* Thông tin chung: B.T.H, giới tính: nữ, 36 tuổi, địa chỉ: Khu phố 5 - thị trấn Hà Lam - huyện Thăng Bình - tỉnh Quảng Nam.
* Thông tin dịch tễ
Là con ruột của BN 522 và BN 523, nhân viên Khoa Liên chuyên khoa Mắt -TMH - RHM - TTYT Thăng Bình; chủ quán Cafe Sen Hồng, 79 Lý Tự Trọng, Thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam;
- Các ngày 12/07/2020, 19/07/2020, 23/07/2020 chăm bố là BN 522 tại khoa Thận nội tiết - Bệnh viện Đà Nẵng, tiếp xúc với nhân viên căng tin, 3 điều dưỡng, 1 Bác sĩ ngày 23/07/2020;
- Hằng ngày đi làm tại Khoa Liên chuyên khoa Mắt-TMH-RHM- TTYT Thăng Bình, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nội trú và ngoại trú;
- Hằng ngày khoảng 10h30 đến 11h00, đi chợ tại khu chợ Ngã tư Hà Lam (phía trên đèn xanh đèn đỏ ngã tư Hà Lam khoảng 500m);
- Mua hàng nhu yếu phẩm tại Tạp hóa Cô M. (trong chợ Hà Lam) 1-2 lần/tuần.
* Quá trình đến khám, vào viện
- Ngày 29/7/2020: khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm;
- Ngày 31/07/2020: Cách ly tại Khu cách ly tập trung thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
Tình trạng hiện tại: không sốt, không ho, không đau họng, không khó thở.
Ăn uống bình thường.
h) Ca bệnh 562
* Thông tin chung: H.T.H, giới tính: nữ, tuổi: 53, địa chỉ: thôn Nam Hà - xã Điện Trung - thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam.
* Thông tin dịch tễ
- Ngày 22/07/2020 – 24/07/2020: đi cùng chồng ra Đà Nẵng thăm anh chồng và bệnh nhân ở lại chăm anh chồng là BN 436 tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc - Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.
- 14h ngày 24/07/2020: về nhà và không đi đâu;
- Ngày 25/07/2020: ở nhà, có người thân đến thăm;
- Ngày 26/07/2020: qua nhà chị trong xóm chơi;
- Đến ngày 28/07/2020: ghé mua thức ăn tại sạp hàng gần cây xăng Điện Trung.
* Quá trình bệnh nhân đến khám vào viện
- Ngày 29/7/2020: được cách ly tại Khu cách ly tập trung Điện Bàn, chiều được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam;
Tình trạng hiện tại: ho, sốt nhẹ, không khó thở.
i) Ca bệnh 563
* Thông tin chung: N.T.N.T, giới tính: nữ, tuổi: 41, Địa chỉ: thôn Châu Lâu - xã Điện Thọ - Thị xã Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam.
* Thông tin dịch tễ
Là con gái BN 433, là dì bệnh nhân BN 521.
- Ngày 17/07/2020: cùng chồng thuê xe dịch vụ ra bệnh viện đa khoa Đà Nẵng khoa thần kinh để đón cha ruột và mẹ ruột về tại nhà em gái ở thôn Châu Lâu, Điện Thọ;
- Ngày 19/07/2020 - 21/07/2020: hàng ngày có đi chợ nấu ăn đem qua cho ba mẹ;
- Ngày 22/07/2020: đi ăn tại quán bún trong thôn Châu Lâu, Điện Thọ, thị xã Điện Bàn;
- Ngày 25/07/2020: đi nấu đám cho nhà của một gia đình tại thôn Châu Lâu, Điện Thọ, thị xã Điện Bàn;
- Ngày 27/07/2020 - 28/07/2020: tham gia chuẩn bị nấu đám với nhóm người quen.
* Quá trình đến khám, vào viện
- Ngày 28/7/2020: cách ly y tế tại khu cách ly tập trung Thị xã Điện, được lấy mẫu xét nghiệm;
Tình trạng hiện tại: không ho, không sốt, không khó thở.
k) Ca bệnh 564
* Thông tin chung: Đ.T .T.H, giới tính: nữ, tuổi: 19, địa chỉ: Thôn Thuận An - thị trấn Đông Phú - huyện Quế Sơn - tỉnh Quảng Nam.
* Thông tin dịch tễ
- Ngày 10/7/2020 đến 20/7/2020: điều trị tại khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng;
- Lúc 17 giờ 30 ngày 20/7/2020: Ra viện về ở tại phòng trọ 49 Hàn Thuyên Quận Hải Châu Đà Nẵng cùng em họ;
- Ngày 18 giờ 00 ngày 20/7/2020: về Quế Sơn bằng xe ô tô của Chú H. cùng xóm, trên xe có tài xế và mẹ;
- Ngày 25/7/2020:
+ Đi Đà Nẵng bằng phương tiện buýt, xe xuất phát khoảng 15 giờ 30;
+ Khi đến Đà Nẵng được bạn đón đưa đến Nhà Sách 300 Lê Duẫn, Đà Nẵng,
- Sáng ngày 27/7/2020:
+ Đến bệnh viện Đà Nẵng tái khám
+ Sau đó đến Công an Quận Thanh Khê để giải quyết vụ việc tai nạn giao thông và được bạn đưa chở đến địa điểm đón xe buýt để về nhà tại Quế Sơn;
- Sáng 28/7/2020: đến TTYT Quế Sơn khám, chụp phim điều trị ngoại trú;
* Quá trình bệnh nhân đến khám, vào viện
- Sáng 28/7/2020: đến TTYT Quế Sơn khám, chụp phim điều trị ngoại trú;
- Chiều 28/7/2020: đến TYT thị trấn Đông Phú khai báo y tế;
- Ngày 29/7/2020: đến TTYT Quế Sơn khám và nhập viện;
Tình trạng bệnh nhân hiện tại: đau đầu, không ho, không sốt, không khó thở
l) Ca bệnh 565
* Thông tin chung: L.T.N, giới tính: Nữ, tuổi: 75, địa chỉ: Thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh - Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam.
* Thông tin dịch tễ
- Ngày 30/06/2020 – 16/07/2020: ra khám và điều trị tại khoa Nội thần kinh - bệnh viện Đà Nẵng,
- Ngày 16/07/2020: xuất viện đi Taxi về nhà, trên xe taxi còn có con gái N.T.C. và cháu ngoại T.V.L, về nhà bà ở nhà cùng con gái N.T.M, rễ P.V.T., cháu ngoại P.N.C., P.N.T., tiếp xúc với con rễ T.V.T., cháu ngoại T.V.T.
Ngoài ra không tiếp xúc với ai khác.
* Quá trình đến khám, vào viện
Ngày 30/6/2020: Đi BV ĐN nằm điều trị tại khoa nội thần kinh;
Ngày 30/7/2020: đi khai báo y tế địa phương và được đưa đi cách ly tập trung đến nay;
Tình trạng hiện tại: bệnh nhân có ho, không sốt, không đau họng, không khó thở.
4.2. Các biện pháp đã triển khai
- Sau khi có thông tin kết quả xét nghiệm sàng lọc nghi nhiễm dương tính với SAR-CoV-2 (+), BCĐ đã tiếp tục tiến hành khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng lần 2 toàn khu vực nhà, khu vực cách ly; gửi mẫu xét nghiệm Viện Pasteur Nha Trang để khẳng định;
- Thực hiện cách ly nghiêm ngặt trường hợp (+) SARS-CoV-2 tại cơ sở điều trị, cách ly điều trị theo đúng quy định;
- Tổ chức điều tra tất cả trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định;
- Cử đoàn giám sát tiếp tục điều tra truy vết tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu;
Ban Chỉ đạo thông báo lịch trình của trường hợp dương tính (+) trên cho các cấp, chính quyền và cộng đồng dân cư được biết và liên hệ với số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế đã công bố để được tư vấn và cùng phối hợp trong công tác phòng chống dịch.

.

Thời gian:  Lúc 20h00 ngày 01/8/2020

  SỐ CA NHIỄM ĐANG ĐIỀU TRỊ KHỎI TỬ VONG
VIỆT NAM 586 210 373 03
  TỔNG CA NHIỄM ĐANG NHIỄM KHỎI TỬ VONG
THẾ GIỚI 17.802.251 5.926.787 11.191.572 683.892


* Đường dây nóng của Sở Y tế:
Ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế, ĐT: 0914.127432

* Tiếp nhận, giải đáp tư vấn các biện pháp về Phòng, chống dịch bệnh tại sân bay, bến cảng, tại khách sạn, các điểm giao thương, các điểm tập trung.
Ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, ĐT: 0913.693131.

* Tiếp nhận, giải đáp tư vấn các Biện pháp về Phòng, chống bệnh.
Ông Huỳnh Công Quang, Phó Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, ĐT: 0914.085388.

* Lãnh đạo các Bệnh viện tổ chức điều trị
Ông Đinh Đạo, Giám đốc BVTW Quảng Nam, ĐT: 0961.955168.
Ông Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc BVĐK tỉnh, ĐT: 0913.449373.
Ông Tô Mười, Giám đốc BVĐKKV miền núi phía Bắc, ĐT: 0905.123705.
Ông Nguyễn Tải, Giám đốc BVĐKKV Quảng Nam, ĐT: 0984.158922.
Ông Huỳnh Thuận, Giám đốc BVĐKTP Hội An, ĐT: 0905.011989.

 

* Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL ngày 06/02/2020 của Bộ VHTTDL về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
2. Công điện tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
3. Văn bản Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong các hoạt động lễ hội.
* Tỉnh ủy Quảng Nam
1. Văn bản số 2576-CV/TU ngày 19/02/2020 về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
2. Tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô - Rô - Na gây ra.
* Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19
1. Quyết định thành lập các Tiểu ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2. Quyết định Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
3. Cung cấp số điện thoại thường trực để tiếp thu, xử lý thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
* UBND tỉnh Quảng Nam
1. Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, du khách về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (ngày 18/02/2020).
2. Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Cảng Hàng không Chu Lai, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
3. Kế hoạch 526/KH - UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra của tỉnh Quảng Nam.
4. Phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
5. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
6. Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
7. Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
8. Văn bản Cho học sinh, sinh viên tại các thành phố: Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn nghỉ học và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.
9. Phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona gây ra.
10. Sử dụng cơ sở lưu trú du lịch vào việc cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
11. Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
12. Chỉ thị của UBND tỉnh về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh
13. Thông báo kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Văn phòng thường trực ngày 14/3/2020
14. Thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp các vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19
15. Khai báo sức khỏe du lịch
16. Quyết định Ban hành quy định tạm thời một số chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
1. Văn bản 87/SVHTTDL-VP ngày 10/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra.
2. Công văn số 65/SVHTTDL-QLDL ngày 05/02/2020 về việc đề nghị các doanh nghiệp du lịch cung cấp thông tin về khách du lịch nước ngoài tham quan và lưu trú tại Quảng Nam
3. Công văn về việc tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona
4. Công văn chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích.
5. Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19
6. Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
7. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
8. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
9. Công văn tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ (28/4/2020)

Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 15h15 ngày 30/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h45 ngày 30/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h45 ngày 30/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 30/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 30/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h30 ngày 10/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 14h00 ngày 09/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 09/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 09/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 08/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 07/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 07/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 06/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 12h00 ngày 05/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 16h30 ngày 03/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 03/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 03/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h30 ngày 02/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 02/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 15h15 ngày 01/7/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h30 ngày 30/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 30/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 30/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 15h15 ngày 29/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 29/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h30 ngày 25/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 08h00 ngày 25/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h30 ngày 25/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 15h15 ngày 24/6/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 10h30 ngày 24/6/2020

Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 18h15 ngày 02/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 14h30 ngày 02/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 11h15 ngày 02/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 07h15 ngày 02/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 22h00 ngày 01/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 18h15 ngày 01/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 09h15 ngày 01/4/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 16h00 ngày 31/3/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 13h30 ngày 31/3/2020
Cập nhật từ Bộ Y tế: Lúc 10h30 ngày 31/3/2020