Giải thưởng Du lịch Quảng Nam lần thứ I năm 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức bình chọn Giải thưởng Du lịch Quảng Nam lần thứ I năm 2019 trên các trang thông tin điện tử : Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Nam, Tạp chí Văn hóa Quảng Nam).

Thời gian bình chọn 30 ngày từ: ngày 23/7/2019 đến hết ngày 22/8/2019. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Cơ quan thường trực Ban Tổ chức đề nghị khách du lịch; các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thuộc các lĩnh vực lữ hành, lưu trú, ăn uống, mua sắm; Hiệp hội Du lịch Quảng Nam; Hội, Chi hội; Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; cơ quan thông tấn báo chí thực hiện việc bình chọn các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đã đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng Du lịch Quảng Nam lần thứ I năm 2019 bằng cách tải phiếu bình chọn theo mẫu quy định để bình chọn và gửi phiếu bình chọn về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua Phòng Quản lý Lưu trú, số 02B đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hoặc email: linhtpc790@gmail.com..

Phiếu bình chọn, xin vui lòng download tại đây.