Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 20/7/2021)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 80
VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM (Ngày 19/7/2021)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 11h00 ngày 19/7/2021, như sau:

1. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo
1.1. Tính từ đầu mùa dịch đến nay
- Công tác xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 177.497 mẫu xét nghiệm, trong đó: 168 mẫu dương tính (+), 177.110 mẫu âm tính (-), 219 mẫu đang chờ kết quả;
- Cách ly y tế tập trung: Tổng số 28.996 người; trong đó: đang cách ly tập trung cho 7.238 người và kết thúc cách ly cho 21.758 người;
- Cách ly tại cơ sở y tế: Tổng số 1.091 người; trong đó: đang cách ly cho 57 người và đã kết thúc cách ly cho 1.034 người;
- Cách ly tại nhà: Tổng số 97.125 người; trong đó: đang cách ly cho 5.061 người và đã kết thúc cách ly cho 92.064 người.
1.2. Tính từ ngày 29/4/2021 đến nay
- Về mẫu xét nghiệm: đã thực hiện 67.592 mẫu xét nghiệm, trong đó: 51 mẫu mẫu dương tính (+) (trong đó: nhập cảnh: 33; xâm nhập từ bên ngoài: 18; lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng: 0), 67.373 mẫu âm tính (-), 219 mẫu đang chờ kết quả (trong ngày có 1.203mẫu xét nghiệm);
- Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: Tổng số 15.072 người; trong đó: đang cách ly tập trung cho 7.238 người (Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/ cơ sở lưu trú: 5.437 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly do Quân sự quản lý: 200 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự:1.601 người), kết thúc cách ly cho 7.834 người (số cách ly mới trong ngày: 230; số kết thúc cách ly mới trong ngày: 59);
- Cách ly tại cơ sở y tế: Tổng số 137 người; trong đó: đang cách ly cho 57 người (trong đó: bệnh nhân COVID-19: 24 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 33 người), đã kết thúc cách ly cho 80 người (số cách ly mới trong ngày: 30 người; số kết thúc cách ly trong ngày: 00 người).
- Cách ly tại nhà: Tổng số 29.835 người; trong đó: đang cách ly cho 5.061 người (Trong đó: đối tượng F2: 258 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 4.803 người) và đã kết thúc cách ly cho 24.744 người (số cách ly mới trong ngày: 701 người; số kết thúc cách ly trong ngày: 263 người).

2. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới đối với lái xe và các phương tiện vận chuyển
Thực hiện Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hành hóa; Công văn số 407-CV/TU ngày 17/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 17/7/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; trước tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp; để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh, ngày 19/7/2021, tại Công văn số 4473/UBND-KGVX, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị:
- Đối với lái xe, các phương tiện vận chuyển hàng hoá từ tỉnh Quảng Ngãi/thành phố Đà Nẵng vào Quảng Nam và ngược lại
+ Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh điều chỉnh Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình phù hợp tình hình thực tế theo Công văn số 4214/UBND-KGVX ngày 09/7/2021 và Công văn số 4435/UBND-KGVX ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh; trường hợp cần thiết thì phải thực hiện theo nguyên tắc: lái xe từ tỉnh Quảng Nam vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu đến bàn giao tại chốt kiểm soát giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi/thành phố Đà Nẵng, lái xe Quảng Ngãi/thành phố Đà Nẵng tiếp nhận xe trên và chở về nơi giao nhận hàng. Khi xe từ tỉnh Quảng Ngãi/thành phố Đà Nẵng quay lại thì lái xe tỉnh Quảng Nam tiếp nhận và chở về nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Các lái xe, người đi theo xe tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng phải có Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu) theo đúng tinh thần Công điện số 973/CĐ-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế về tăng cường phòng, chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh, Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hành hóa.
+ Riêng xe vận chuyển hàng hoá có tính đặc thù, xe đặc chủng, chuyên dụng (container, xăng dầu, gas, betong, nhựa đường…) hoặc chở các mặt hàng thiết yếu phục vụ khám chữa bệnh, lương thực, thực phẩm… được ra vào tỉnh Quảng Nam với điều kiện lái xe người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo xe phải có Giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu), có Giấy xác nhận tuyến đường vận chuyển của các cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị thi công; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và chỉ đến vị trí được xác định trong Giấy xác nhận. Cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc đơn vị thi công có xác nhận bố trí chỗ ở riêng tại nơi làm việc hoặc cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.
- Các trường hợp cá biệt khác phát sinh liên quan đến vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh, thi công công trình ngoài quy định nêu trên; các cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc đơn vị thi công Báo cáo UBND/Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xem xét, giải quyết./.

3. Phối hợp đón bà con nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn có nguyện vọng về quê

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 4777/VPCP-QHĐP ngày 15/7/2021 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã ban hành Phương án đón người dân Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có hoàn cảnh khó khăn hoặc các trường hợp đặc biệt có nguyện vọng về quê được ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-BCĐ ngày 18/7/2021 (đã gửi Phương án này đến UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh); theo đề nghị của UBND huyện Quế Sơn tại Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 18/7/2021;
Ngày 18/7/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 4442/UBND-KGVX, nội dung cụ thể như sau:
- Kính đề nghị UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất danh sách bà con nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng về quê (Phụ lục danh sách đính kèm); thời gian khởi hành vào ngày 22/7/2021.
- Chỉ đạo Sở Y tế, các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Hội đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân đến địa điểm đón (do Hội đồng hương huyện Quế Sơn thống nhất với UBND phường nơi có địa điểm đón và thông báo cho bà con được biết); đồng thời, tạo điều kiện để xe của tỉnh Quảng Nam mang dòng chữ “XE ĐÓN NGƯỜI DÂN QUẢNG NAM TỪ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ QUÊ” được qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để vào đón người dân; hỗ trợ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR cho bà con nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam như đã nêu trên (trong thời gian 48 tiếng trước khi lên xe về Quảng Nam).

4. Công tác truy vết

4.1. Liên quan đến bệnh nhân T.T.B - BN53956 (1996) ghi nhận tại thành phố Hội An (Địa chỉ thường trú: Tiên Hà, Tiên Phước/Địa chỉ lưu trú: Tân An, Hội An): có 173 F1 đã được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm (kết quả: 07 trường hợp dương tính và 166 mẫu âm tính).
4.2. Các ca bệnh có nguồn lây từ thành phố Đà Nẵng
- Liên quan đến bệnh nhân T.T.H.Y - BN53957 (1997) ghi nhận tại thị xã Điện Bàn (có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân P.T.T.N (BN51582), công bố tại TP Đà Nẵng): có 07 F1 (Điện Bàn: 06 F1, Duy Xuyên: 01 F1) đã được giám sát, cách ly tập trung và kết quả xét nghiệm âm tính.
- Liên quan đến bệnh nhân L.K.D - BN55970 (2018) ghi nhận tại huyện Quế Sơn, đã được cách ly ngày 17/7/2021, là F1 bệnh nhân L.T.K.L (BN51291) công bố tại thành phố Đà Nẵng ngày 18/7/2021: có 10 trường hợp F1 liên quan đã được giám sát, cách ly tập trung và kết quả xét nghiệm âm tính.
- Liên quan đến ca bệnh nghi ngờ N.X.T - (1989) ghi nhận tại huyện Điện Bàn, là F1 bệnh nhân N.X.K TP Đà Nẵng: có 19 trường hợp F1 liên quan đã được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, 20 trường hợp F2 được giám sát cách ly tại nhà.
4.3. Ca bệnh về từ thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến bệnh nhân T.T.T - BN55969 (2004) ghi nhận tại huyện Nông Sơn: là bệnh nhân về từ thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/7/2021 và được đưa về cách ly tập trung ngay khi về Quảng Nam.
4.4. Các ca bệnh tại ghi nhận tại huyện Tiên Phước có liên quan đến bệnh nhân T.T.B (BN53956) tại TP Hội An công bố sáng ngày 19/7/2021
- Liên quan đến bệnh nhân L.V.T - BN56059 (1990): có 141 trường hợp F1 liên quan đã được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.
- Liên quan đến bệnh nhân T.T.L.X - BN56060 (1966): có 64 trường hợp F1 liên quan đã được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.
- Liên quan đến bệnh nhân T.V.T - BN56061 (1995) và Đ.V.P - BN56062 (2004): có 36 trường hợp F1 liên quan đã được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, 81 trường hợp F2 được giám sát cách ly tại nhà.
- Liên quan đến bệnh nhân T.V.L - BN56063 (1971): có 16 trường hợp F1 liên quan đã được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.
- Liên quan đến bệnh nhân H.T.T.T- BN56064 (1986): có 31 trường hợp F1 liên quan đã được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm; 197 trường hợp F2 được giám sát cách ly tại nhà
- Liên quan đến bệnh nhân L.T.B.N - BN56065 (2019): có 02 trường hợp F1 liên quan đã được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.
4.5. Các ca bệnh công bố tại tỉnh Lào Cai, có địa chỉ nhà tại Quảng Nam
- Liên quan đến bệnh nhân T.H.T - BN53929 (1989), công bố tại tỉnh Lào Cai - có địa chỉ thường trú tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ: có 10 F1 được giám sát, cách ly tập trung và kết quả xét nghiệm âm tính.
- Liên quan đến bệnh nhân H.V.T- BN53930 (1986), xét nghiệm tại tỉnh Lào Cai - có địa chỉ thường trú tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh: có 08 F1 được giám sát, cách ly tập trung và kết quả xét nghiệm âm tính.
4.6. Kết quả quản lý, giám sát y tế người từ TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội về tỉnh Quảng Nam từ ngày 31/5/2021 đến nay: có 6.455 người được giám sát, trong đó: 5.696 người về từ TP Hồ Chí Minh; 759 người về từ TP Hà Nội (số phát sinh mới trong ngày: TP. Hồ Chí Minh: 72 người, TP Hà Nội: 05 người); đã cách ly y tế tập trung 1.140 người; cách ly y tế tại nhà 5.315 người; có 6.194 người đã được lấy mẫu xét nghiệm , trong đó 01 mâu dương tính (+), 6152 mẫu có kết quả âm tính (-), 41 mẫu đang đợi kết quả; các đối tượng còn lại sẽ được lấy mẫu vào những ngày tiếp theo theo quy định.

5. Thông tin về các ca bệnh
5.1. Các ca bệnh phát hiện tại Quảng Nam
Bệnh nhân T.T.T - BN55969 (2004) ghi nhận tại huyện Nông Sơn, bệnh nhân về từ thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/7/2021 và được cách ly tập trung ngay khi về Quảng Nam
- Giới tính: Nam
- Sinh năm: 2004
- Địa chỉ thường trú: xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.
- Nghề nghiệp: lao động tự do
Bệnh nhân L.K.D - BN55970 (2018) ghi nhận tại huyện Quế Sơn là F1 bệnh nhân L.T.K.L (BN51291) công bố tại thành phố Đà Nẵng ngày 18/7/2021
- Giới tính: Nữ
- Sinh năm: 2018
- Địa chỉ: phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng.
- Nghề nghiệp: Còn nhỏ 
Bệnh nhân L.V.T - BN56059 (1990) ghi nhận tại huyện Tiên Phước, là F1 bệnh nhân T.T.B (BN53956) tại TP Hội An công bố sáng ngày 19/7/2021.
- Giới tính: Nam
- Sinh năm: 1990
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ: Tiên Ngọc - Tiên Phước
- Nghề nghiệp: chụp hình
Bệnh nhân T.T.L.X - BN56060 (1966) ghi nhận tại huyện Tiên Phước, là F1 bệnh nhân T.T.B (BN53956) tại TP Hội An công bố sáng ngày 19/7/2021
- Giới tính: Nữ
- Sinh năm: 1966
- Địa chỉ: Tiên Sơn - Tiên Phước - Quảng Nam
- Nghề nghiệp: Nông
Bệnh nhân T.V.T - BN56061 (1995) ghi nhận tại huyện Tiên Phước, là F1 bệnh nhân T.T.B (BN53956) tại TP Hội An công bố sáng ngày 19/7/2021.
- Giới tính: Nam
- Sinh năm: 1995
- Địa chỉ: Tiên Châu - Tiên Phước - Quảng Nam
- Nghề nghiệp: Thợ hồ Quảng Nam 
Bệnh nhân Đ.V.P - BN 56062 (2004) ghi nhận tại huyện Tiên Phước, là F1 bệnh nhân T.T.B (BN53956) tại TP Hội An công bố sáng ngày 19/7/2021.
- Giới tính: Nam
- Sinh năm: 2004
- Địa chỉ: Tiên Châu - Tiên Phước - Quảng Nam
- Nghề nghiệp: Tự do 
Bệnh nhân T.V.L - BN 56063 (1971) ghi nhận tại huyện Tiên Phước, là F1 bệnh nhân T.T.B (BN53956) tại TP Hội An công bố sáng ngày 19/7/2021.
- Giới tính: Nam, Sinh năm: 1971
- Địa chỉ: Tiên Hà - Tiên Phước
- Nghề nghiệp: Nông
Bệnh nhân H.T.T.T - BN 56064 (1971) ghi nhận tại huyện Tiên Phước, là F1 bệnh nhân T.T.B (BN53956) tại TP Hội An công bố sáng ngày 19/7/2021.
- Giới tính: Nữ
- Sinh năm: 1986
- Địa chỉ: Tiên Hà - Tiên Phước
- Nghề nghiệp: Công nhân
Bệnh nhân L.T.B.N - BN 56065 (1971) ghi nhận tại huyện Tiên Phước, là F1 bệnh nhân T.T.B (BN53956) tại TP Hội An công bố sáng ngày 19/7/2021.
- Giới tính: Nữ
- Sinh năm: 2019
- Địa chỉ: Tiên Hà - Tiên Phước
- Nghề nghiệp: Còn nhỏ 
Ca bệnh nghi ngờ N.X.T - (1989) ghi nhận tại thị xã Điện Bàn, là F1 bệnh nhân N.X.K tại TP Đà Nẵng - Giới tính: Nam
- Sinh năm: 1989
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ: Điện Hòa – Điện Bàn
- Nghề nghiệp: Thợ sơn nước 

5.2. Các ca bệnh công bố tại tỉnh Lào Cai, có địa chỉ nhà và yếu tố dịch tễ liên quan đến Quảng Nam
Bệnh nhân T.H.T- BN53929 (1989), công bố tại tỉnh Lào Cai - có địa chỉ thường trú tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ
- Giới tính: 
- Sinh ngày: 01/9/1989.
- Địa chỉ thường trú: phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Nghề nghiệp: phụ xe công-ten-nơ. 
Bệnh nhân H.V.T – BN53930 (1986), công bố tại tỉnh Lào Cai - có địa chỉ thường trú tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh.
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 17/10/1986
- Địa chỉ thường trú: xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
- Nghề nghiệp: lái xe công-ten-nơ. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Xin cảm ơn!

Thời gian:  Lúc 07h30, ngày 20/7/2021

  SỐ CA NHIỄM ĐANG ĐIỀU TRỊ KHỎI TỬ VONG
VIỆT NAM 43.458 34.545 8.655 254
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
  TỔNG CA NHIỄM ĐANG NHIỄM KHỎI TỬ VONG
THẾ GIỚI 191.194.457 12.941.297 174.147.808 4.105.352


Nắm rõ các việc cần làm, cần tránh trước khi tiêm sẽ giúp bạn chủ động và tránh sai lầm khi đến lượt được tiêm vắc xin COVID-19.

Trong diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, việc tiêm vắc xin COVID-19 đang được đẩy nhanh tốc độ. Trong khi chờ đợi đến lượt tiêm chủng vắc xin COVID-19, bạn nên thực hiện 10 điều sau đây.

1. Chuẩn bị thông tin giấy tờ chứng minh được độ tuổi và công việc của mình, để chứng minh bạn đến lượt và quyền ưu tiên được tiêm vắc xin COVID. Khai báo các thông tin cá nhân trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.


Khai báo các thông tin cá nhân trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

2. Chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ liên quan sức khỏe của bạn. Nếu bạn đang tiềm ẩn một số bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh thận mạn, béo phì, dị ứng thuốc…, cần xuất trình bằng chứng rằng bạn có bệnh lý đó và tư vấn bác sĩ trước khi tiêm.

3. Tránh dùng steroid trước tiêm: Các chuyên gia y tế khuyến cáo tránh dùng steroid một tuần trước khi tiêm chủng. Các steroide như prednisone và dexamethasone thường dùng trong điều trị viêm khớp dạng thấp và các bệnh lý tự miễn khác. Không nên dùng steroid một tuần trước, hiện tại và sau khi tiêm chủng, vì steroid ức chế mạnh quá trình viêm và có thể làm suy giảm miễn dịch của cơ thể, dẫn đến giảm đáp ứng đối với vắc xin COVID-19. Bạn cần thông báo về kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 cho bác sĩ điều trị bệnh của mình. Nếu đang sử dụng thuốc steroid, bác sĩ có thể kê toa những thuốc có tác dụng tương tự, nhưng không làm ức chế miễn dịch cơ thể.


Tránh dùng các thuốc ức chế miễn dịch như prednisone và dexamethasone một tuần trước, hiện tại và sau tiêm vắc xin COVID-19 vì có thể làm giảm đáp ứng với vắc xin.

4. Đi tiêm đúng ngày, giờ hẹn và tuân thủ thực hiện 5K tại điểm tiêm chủng: Đến chính xác địa điểm và đúng giờ, tránh bị chậm trễ và ùn tắc trong đám đông. Điều này đặc biệt quan trọng khi các các địa điểm tiêm chủng mở ra hàng loạt. Bạn cần quan sát những người cùng đi tiêm, nhằm giữ khoảng cách tối thiểu theo khuyến cáo và thực hiện 5K.

5. Không dùng thuốc giảm đau trước tiêm: Các chuyên gia khuyên không nên dùng các thuốc giảm đau không kê đơn như ibuprofen hay non-steroide ngay trước khi tiêm vắc xin COVID-19 vì chúng có thể làm giảm hiệu quả của vắc xin. Ibuprofen là một loại thuốc chống viêm, sẽ ngăn cản nỗ lực của vắc xin trong việc huấn luyện hệ thống miễn dịch của bạn phản ứng với virus bằng cách làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể. Nếu có các phản ứng phụ sau khi tiêm như đau cánh tay, ớn lạnh và đau cơ…, đó là do hệ thống miễn dịch đang học cách tạo ra các kháng thể chống lại virus.

6. Bù đủ nước cho cơ thể: Nước không chỉ quan trọng đối với sức khỏe hằng ngày mà còn có thể kiểm soát hoặc thậm chí ngăn ngừa sự khó chịu do vắc xin COVID-19 gây ra.


Tránh dùng các thuốc giảm đau như ibuprofen hay non-steroide ngay trước khi tiêm vắc xin COVID-19 vì chúng có thể làm giảm hiệu quả của vắc xin.

7. Không uống rượu bia trước và vào ngày tiêm chủng: Không chỉ có vậy,trong thời kỳ đại dịch, các chuyên gia khuyến cáo tránh uống rượu bia để tối ưu hóa sức khỏe. Giữ sức khỏe tốt nhất giúp hệ thống miễn dịch của bạn ở trạng thái tốt nhất, giúp chống lại vi rút nếu bạn bị phơi nhiễm hoặc giúp tạo ra kháng thể chống lại vi rút khi bạn tiêm chủng.

Nói KHÔNG với rượu bia để tối ưu hóa sức khỏe trong thời kỳ đại dịch.

8. Mặc quần áo thích hợp: Mặc trang phục phù hợp để tiến hành tiêm chủng thuận lợi (dễ dàng tiếp cận vùng da ở phần trên cánh tay của bạn).

9. Nên tiêm vào cánh tay không thuận: Phòng trường hợp bạn bị đau ở nơi tiêm và khó khăn khi cử động cánh tay. Cánh tay thuận giúp bạn có thể thực hiện được các hoạt động hằng ngày.

10. Chủ động tìm hiểu rõ các thông tin về phản ứng phụ của vắc xin trước khi tiêm. Sau khi tiêm vắc xin phải đợi ít nhất 30 phút để xem có phản ứng hay gặp tác dụng phụ nghiêm trọng nào sau khi tiêm hay không. Nếu có bất cứ triệu chứng nào phát sinh, báo ngay cho bác sĩ tại nơi tiêm. Bạn cần lưu giữ giấy xác nhận tiêm vắc xin phòng COVID-19. Không nên lái xe ngay sau khi tiêm vắc xin để phòng những tình huống bất ngờ. Cập nhật trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử các phản ứng sau tiêm gặp phải nếu có. Không bôi, đắp thuốc hoặc bất cứ thứ gì lên vết tiêm. Ghi nhớ tên, địa chỉ, số điện thoại của bác sĩ theo dõi và cơ sở y tế cần liên hệ trong trường hợp khẩn cấp.

Lời khuyên của chuyên gia y tế
Hiện nay, có nhiều loại vắc xin COVID-19, một số người có tâm lý lựa chọn và chờ đợi vắc xin mình mong muốn. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, nên chủng ngừa càng sớm càng tốt với bất kỳ loại vắc xin nào có sẵn tại địa phương. Càng sớm tạo miễn dịch cộng đồng, càng bảo đảm an toàn khi bạn sống chung với dịch.

Cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa như rửa tay, đeo khẩu trang và giãn cách xã hội, vì bạn không được bảo vệ đầy đủ ngay sau khi tiêm vắc xin.

Tải ứng dụng Bluezone  
   
   
Quét mã QR code  

Bước 1: Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CHplay trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluzone để tải về.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào Cài Đặt > chọn Bluetooth và bật lên.

Bên cạnh đó ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng (việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này) để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm Covid-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm Quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m sử dụng bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.

* Đường dây nóng của Sở Y tế:
Ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế, ĐT: 0914.127432

* Tiếp nhận, giải đáp tư vấn các biện pháp về Phòng, chống dịch bệnh tại sân bay, bến cảng, tại khách sạn, các điểm giao thương, các điểm tập trung.
Ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, ĐT: 0913.693131.

* Tiếp nhận, giải đáp tư vấn các Biện pháp về Phòng, chống bệnh.
Ông Huỳnh Công Quang, Phó Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam, ĐT: 0914.085388.

* Lãnh đạo các Bệnh viện tổ chức điều trị
Ông Đinh Đạo, Giám đốc BVTW Quảng Nam, ĐT: 0961.955168.
Ông Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc BVĐK tỉnh, ĐT: 0913.449373.
Ông Tô Mười, Giám đốc BVĐKKV miền núi phía Bắc, ĐT: 0905.123705.
Ông Nguyễn Tải, Giám đốc BVĐKKV Quảng Nam, ĐT: 0984.158922.
Ông Huỳnh Thuận, Giám đốc BVĐKTP Hội An, ĐT: 0905.011989.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tình hình dịch Covid-19 (10h45, ngày 19/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 19/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 15/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 15/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 14/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h45, ngày 13/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 12/7/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 12/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 09/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (10h45, ngày 07/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 07/7/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 06/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 06/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 05/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 01/7/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 01/7/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 30/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 30/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 29/6/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 29/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 28/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 28/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h30, ngày 25/6/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 25/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (15h30, ngày 24/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 24/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 23/6/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 23/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h30, ngày 22/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 22/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 21/6/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 21/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 18/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 18/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 17/6/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 17/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 16/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 15/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 15/6/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 14/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 14/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 11/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 09/6/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 09/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 08/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 08/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 07/6/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 07/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 04/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 03/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h45, ngày 03/6/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (22h15, ngày 01/6/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 31/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 31/5/2021)
|Tình hình dịch Covid-19 (17h00, ngày 29/5/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 28/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 28/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 27/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 26/5/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 26/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 25/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 25/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 24/5/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 24/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 23/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (21h00, ngày 22/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (08h00, ngày 21/5/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (16h00, ngày 20/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (09h15, ngày 20/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 20/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (13h30, ngày 19/5/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 19/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 18/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 18/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (14h00, ngày 17/5/2021)

Tình hình dịch Covid-19 (09h30, ngày 17/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 17/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 14/5/2021)
Tình hình dịch Covid-19 (07h30, ngày 13/5/2021)