Bảo tàng gốm sứ Mậu Dịch

Bảo tàng Gốm sứ Hội An trưng bày hơn 268 hiện vật gốm sứ có niên đại từ thế kỉ 9 đến thế kỉ 19, trong đó đa số là gốm sứ mậu dịch có xuất xứ từ Trung Cận Đông, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam,…điều này khẳng định vị trí quan trọng của thương cảng Hội An trong hệ thống gốm sứ mậu dịch vào các thế kỉ trước đó, đồng thời cho thấy sự giao lưu văn hóa – kinh tế mạnh mẽ giữa các nước trong khu vực.

From 07h00 to 22h00

Bảo tàng gốm sứ Mậu Dịch Hội An
Địa chỉ: 80 Trần Phú, thành phố Hội An