Bảo tàng Lịch sử – Văn hóa

Được thành lập vào năm 1989, bảo tàng trưng hơn 800 hiện vật gốc và tư liệu có giá trị bằng gốm, sứ, đồng sắt, giấy, gỗ...phản ánh các giai đoạn phát triển của đô thị - thương cảng Hội An từ thời kỳ văn hoá Sa Huỳnh (từ thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên) đến thời kỳ văn hoá Chăm (từ thế kỷ 2 đến thế kỷ 15) và văn hoá Đại Việt, Đại Nam (từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19), lịch sử đấu tranh cách mạng. Bảo tàng Lịch sử - Văn hoá Hội An sẽ giúp du khách có được cái nhìn tổng quát về tiến trình lịch sử cũng như bề dày văn hoá của phố cổ Hội An.

Từ 07h30 đến 18h00

Miễn phí

Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa Hội An
Địa chỉ: 10B Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An
Điện thoại: 0235.3862367