Thôn Đại Bình, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam
0907947547
htxdaibinh@gmail.com

Dai Binh Assembly Hall

Introdution

Khám phá nhà hàng

Popular Services

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by