Trà Sữa phúc Tea

33 Trần Thị Lý, TT hà Lam Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
phucteahalam@gmail.com
19009215

Mô tả

các loại trà sữa

Điểm lân cận

Bản đồ

Z