Làng Đông Khương

Đông Khương, Điện Bàn, Quảng Nam Xã Điện Phương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
dienphuong.dienban@quangnam.com.vn
0235 3867624

Mô tả

Một trong những thành công lớn của huyện Điện Bàn trong việc phát triển ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp trong những năm qua là đã quan tâm đầu tư mạnh mẽ để khôi phục và phát triển lại các làng nghề - nghề truyền thống. 

Điện Bàn đã quy hoạch và xây dựng cụm công nghiệp làng nghề truyền thống Đông Khương với diện tích hơn 7ha. Tại đây đang đầu tư xây dựng nhiều hạng mục: Nhà trưng bày, xưởng sản xuất, trung tâm dạy nghề…

Trong đề án phát triển kinh tế - xã hội của huyện Điện Bàn đến 2020 và những năm tiếp theo đã xác định rõ là phát triển du lịch gắn với làng nghề. Do đó, việc đẩy mạnh khôi phục và phát triển làng nghề - nghề truyền thống, nghề mới theo hướng gắn kết với phát triển du lịch là định hướng đúng nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá...

Điểm lân cận

Bản đồ

Z