Tuyến xe buýt số 8: Tam Kỳ - Đại Phong -

Tam Kỳ - Đại Phong

0906.555105

Tuyến xe buýt số 10: Tam Kỳ - Bến xe Đại Lãnh (Đại Lộc) -

Tam Kỳ - Bến xe Đại Lãnh (Đại Lộc)

0906.555105

Tuyến xe buýt số 11: Tam Kỳ - Hội An - Điện Ngọc -

Tam Kỳ - Hội An - Điện Ngọc

0906.555105

Tuyến xe buýt số 7: Tam Kỳ - Hiệp Đức -

Tam Kỳ - Hiệp Đức

0906.555105

Tuyến xe buýt số 12: Tam Kỳ - Sân bay Chu Lai -

Tam Kỳ - Sân bay Chu Lai

0906.555105

Tuyến xe buýt số 14: Tam Kỳ - UBND Xã Quế Phong -

Tam Kỳ - UBND Xã Quế Phong

0906.555105


Z