☘️ Tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của du khách về an ninh, an toàn và quyền lợi hợp pháp của du khách.
☘️ Cung cấp các thông tin, ấn phẩm: Bản đồ, sách hướng dẫn du lịch, tập gấp…
☘️ Hỗ trợ, tư vấn các dịch vụ du lịch.

 

Z