Bánh Cuốn - Mì Quảng   

Khu 2 TT ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam -

Đặt bàn online để nhận nhiều ưu đãi

Thông tin chung

Mô tả

Bánh Cuốn - Mì Quảng

Thông tin cơ bản

Mở cửa: 08:00

Đóng cửa: 23:59

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người: 35.000đ

Điểm đặc trưng