Mỳ Quảng Tiếng Quý   

Xã Duy Châu, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam -

Đặt bàn online để nhận nhiều ưu đãi

Thông tin chung

Mô tả

Mỳ Quảng Tiếng Quý

Thông tin cơ bản

Mở cửa: 08:00

Đóng cửa: 23:59

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người: đ

Điểm đặc trưng