Nghĩa Trủng Tiên Phú Tây
Nghĩa Trủng Tiên Phú Tây
Nghĩa Trủng Tiên Phú Tây
Nghĩa Trủng Tiên Phú Tây
Nghĩa Trủng Tiên Phú Tây
Nghĩa Trủng Tiên Phú Tây
Nghĩa Trủng Tiên Phú Tây
Nghĩa Trủng Tiên Phú Tây
Nghĩa Trủng Tiên Phú Tây
Nghĩa Trủng Tiên Phú Tây

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0983119791

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: phongvhtttp@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 1 Xã Tiên Mỹ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam

Nghĩa trủng Nghĩa hội Quảng Nam là nơi yên  nghĩ cuối cùng của các nghĩa sỹ trong phong trào Cần Vương tại Tiên Phước. Hoạt động của Nghĩa hội trong những năm cuối thế kỷ XIX là biểu thị cao độ nhất lòng yêu nước và tinh thần tự tôn dân  tộc, khát khao độc lập tự chủ  của  các sỹ phu, văn thân yêu nước và nhân dân Việt Nam.  Nghĩa trũng - còn là chứng tích về một thời kỳ lịch sử bi hùng nhưng không kém phần oanh liệt, sự xả thân của những người con yêu nước trước sự tồn vong của xã tắc, giang sơn.

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Nghĩa trủng Nghĩa hội Quảng Nam là nơi yên  nghĩ cuối cùng của các nghĩa sỹ trong phong trào Cần Vương tại Tiên Phước. Hoạt động của Nghĩa hội trong những năm cuối thế kỷ XIX là biểu thị cao độ nhất lòng yêu nước và tinh thần tự tôn dân  tộc, khát khao độc lập tự chủ  của  các sỹ phu, văn thân yêu nước và nhân dân Việt Nam.  Nghĩa trũng - còn là chứng tích về một thời kỳ lịch sử bi hùng nhưng không kém phần oanh liệt, sự xả thân của những người con yêu nước trước sự tồn vong của xã tắc, giang sơn.

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Z