Nhà lưu niệm Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công
Nhà lưu niệm Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công
Nhà lưu niệm Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công
Nhà lưu niệm Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công
Nhà lưu niệm Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công
Nhà lưu niệm Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0357754254

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: dinhhv@quangnam.gov.vn

Địa chỉ: Tam Xuân Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Khu lưu niệm Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công là một di tích lịch sử lưu niệm danh nhân tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam, gắn liền tuổi trẻ và những năm tháng hoạt động cách mạng của đồng chí ở quê nhà với sự tồn tại và phát triển phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Khu lưu niệm Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công còn là nơi giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào của dân tộc, một trong những địa chỉ đỏ về hoạt động giáo dục truyền thống và sinh hoạt văn hóa cho các thế hệ không chỉ riêng đối với tỉnh Quảng Nam, mà còn đối với cả nước. Khu lưu niệm Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích Quốc gia tại Quyết định số 2624/QĐ-BVHTTDL ngày 18-7-2012.

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Khu lưu niệm Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công là một di tích lịch sử lưu niệm danh nhân tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam, gắn liền tuổi trẻ và những năm tháng hoạt động cách mạng của đồng chí ở quê nhà với sự tồn tại và phát triển phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Khu lưu niệm Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công còn là nơi giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào của dân tộc, một trong những địa chỉ đỏ về hoạt động giáo dục truyền thống và sinh hoạt văn hóa cho các thế hệ không chỉ riêng đối với tỉnh Quảng Nam, mà còn đối với cả nước. Khu lưu niệm Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích Quốc gia tại Quyết định số 2624/QĐ-BVHTTDL ngày 18-7-2012.

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Z