Tin tức

55 hội viên tham gia Hiệp hội Du lịch Quảng Nam

Ngày 15/3, tại TP.Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và bàn phương hướng chương trình năm 2017. Tính đến năm 2016, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam có 52 cá nhân, doanh nghiệp đăng ký tham gia hội viên. Trong đó, có 34 hội Xem thêm

Đọc Tiếp