Trung tâm thành phố 3

Trung tâm thành phố 3
 • Từ ngày 09/03/2022
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 5 Địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 5 Địa điểm
 • 07:00
  Làng quê An Mỹ Miễn phí

  Làng An Mỹ, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

 • 08:10
  Làng quê Cẩm Thanh Miễn phí

  Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

 • 10:23
  Bảo tàng gốm sứ Mậu dịch Miễn phí

  80 Trần Phú, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

 • 11:04
  Bãi tắm An Bàng Miễn phí

  Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

 • 13:15
  Hội quán Phúc Kiến 120.000 đ

  46 Trần Phú, Phường Minh An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Z