Không tìm thấy trang

Bạn đang trên nửa đường khám phá Quảng Nam, nhưng bạn vừa lạc đường, hãy để chúng tôi chỉ đúng đường cho bạn, quay trở về Trang chủ Quay lại

Room Kind Room Type Services Room Price

Deluxe 1 queen bed

Show room detail

20 m²

Ban công/sân thượng

Vòi hoa sen

Phòng tắm vòi sen & bồn tắm

350,000 đ

Phòng cao cấp 1 queen bed

Show room detail

Ban công/sân thượng

Vòi hoa sen

Phòng tắm vòi sen & bồn tắm

20 m²

350,000 đ

Standard 2 queen beds

Show room detail

25 m²

Vòi hoa sen

Ban công/sân thượng

Phòng tắm vòi sen & bồn tắm

500,000 đ

Deluxe Double Room with Balcony 2 queen beds

Show room detail

25 m²

Hướng phòng: Không có cảnh

Ban công/sân thượng

Phòng tắm vòi sen & bồn tắm

600,000 đ

Không tìm thấy trang

Bạn đang trên nửa đường khám phá Quảng Nam, nhưng bạn vừa lạc đường, hãy để chúng tôi chỉ đúng đường cho bạn, quay trở về Trang chủ Quay lại

Services and Offers

Internet

Activity and relaxing

Participation

Moving

Service in Room

Eating

Convenient

Không tìm thấy trang

Bạn đang trên nửa đường khám phá Quảng Nam, nhưng bạn vừa lạc đường, hãy để chúng tôi chỉ đúng đường cho bạn, quay trở về Trang chủ Quay lại