Không tìm thấy trang

Bạn đang trên nửa đường khám phá Quảng Nam, nhưng bạn vừa lạc đường, hãy để chúng tôi chỉ đúng đường cho bạn, quay trở về Trang chủ Quay lại

Room Kind Room Type Services Room Price

Standard Double and Single

Show room detail

Ban công/sân thượng

Phòng tắm vòi sen & bồn tắm

Vòi hoa sen

Dịch vụ phòng

420,000 đ

Family Room Double and Single

Show room detail

Ban công/sân thượng

Vòi hoa sen

Phòng tắm vòi sen & bồn tắm

Dịch vụ phòng

630,000 đ

Twin Bungalow 1 queen bed

Show room detail

Ban công/sân thượng

Vòi hoa sen

Phòng tắm vòi sen & bồn tắm

Dịch vụ phòng

250,000 đ

Standard 1 twin bed

Show room detail

Ban công/sân thượng

Vòi hoa sen

Phòng tắm vòi sen & bồn tắm

Dịch vụ phòng

140,000 đ

Double Room 1 twin bed

Show room detail

Ban công/sân thượng

Vòi hoa sen

Phòng tắm vòi sen & bồn tắm

Dịch vụ phòng

240,000 đ

Standard 2 twin beds

Show room detail

Ban công/sân thượng

Vòi hoa sen

Phòng tắm vòi sen & bồn tắm

Dịch vụ phòng

280,000 đ

Family Room 2 queen beds

Show room detail

Ban công/sân thượng

Vòi hoa sen

Phòng tắm vòi sen & bồn tắm

Dịch vụ phòng

400,000 đ

Standard Room with Double Bed 2 queen beds

Show room detail

Ban công/sân thượng

Vòi hoa sen

Phòng tắm vòi sen & bồn tắm

Dịch vụ phòng

200,000 đ

Twin Bungalow 2 queen beds

Show room detail

Ban công/sân thượng

Vòi hoa sen

Phòng tắm vòi sen & bồn tắm

Dịch vụ phòng

400,000 đ

Không tìm thấy trang

Bạn đang trên nửa đường khám phá Quảng Nam, nhưng bạn vừa lạc đường, hãy để chúng tôi chỉ đúng đường cho bạn, quay trở về Trang chủ Quay lại

Services and Offers

Internet

Moving

Activity and relaxing

Service in Room

Eating

Convenient

Participation

Không tìm thấy trang

Bạn đang trên nửa đường khám phá Quảng Nam, nhưng bạn vừa lạc đường, hãy để chúng tôi chỉ đúng đường cho bạn, quay trở về Trang chủ Quay lại