Dịch vụ ngân hàng

Tốt nhất bạn nên giao dịch tại hệ thống các ngân hàng như:

Tại thành phố Hội An

Ngân hàng Công Thương
Địa chỉ: 04 Hoàng Diệu, Hội An
Điện thoại: 0235.3861340
Ngân hàng Á Châu
Địa chỉ: 24 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0235.3914635
Ngân hàng NN & PTNT
Địa chỉ: 225 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0235.3863053
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Địa chỉ: 89 Trần Hưng Đạo, Hội An
Điện thoại: 0235.3911031
Ngân hàng Đông Á
Địa chỉ: 592 Hai Bà Trưng, Hội An
Điện thoại: 0235.3924013
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Địa chỉ: 580 Cửa Đại, Hội An
Điện thoại: 0235.3915181
Ngân hàng Kỹ Thương
Địa chỉ: Hai Bà Trưng, Hội An
Điện thoại: 0235.3917887
Ngân hàng Ngoại thương
Địa chỉ: 02 Trần Cao Vân, Hội An
Điện thoại: 0235.3916375


Tại thành phố Tam Kỳ

Ngân hàng Đầu tư và phát triển
Địa chỉ: 04 Phan Bội Châu, Tam Kỳ
Điện thoại: 0235.3859636
Ngân hàng Công Thương
Địa chỉ: 22 Phan Bội Châu, Tam Kỳ
Điện thoại: 0235.3810614
Ngân hàng NN và PTNT
Địa chỉ: Phan Bội Châu, Tam Kỳ
Điện thoại: 0235.3852269
Ngân hàng Ngoại thương
Địa chỉ: 35 Trần Hưng Đạo, Tam Kỳ
Điện thoại: 0235.3810673
Ngân hàng Đông Á
Địa chỉ: 06 Phan Bội Châu, Tam Kỳ
Điện thoại: 0235.3813700
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Địa chỉ: 566 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ
Điện thoại: 0235.3835366
Ngân hàng Á Châu
Địa chỉ: 556 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ
Điện thoại: 0235.3821128
Ngân hàng An Bình
Địa chỉ: 151 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ
Điện thoại: 0235.2220666
Ngân hàng Kỹ Thương
Địa chỉ: 84 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ
Điện thoại: 0235.3818989
     


Tại huyện Duy Xuyên

Ngân hàng Đông Á
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước
Điện thoại: 0235.3777577
Ngân hàng NN và PTNT
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước
Điện thoại: 0235.3877776
Ngân hàng Ngoại thương
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước
Điện thoại: 0235.3777774
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước
Điện thoại: 0235.3777123

 

Bài viết liên quan

In tráng rửa ảnh Lượt xem: 727
Y tế Lượt xem: 210