LỄ HỘI BÀ CHỢ ĐƯỢC

02/02/2024 20/02/2024 482 0 Lăng Bà Chợ Được, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình.

- Thời gian: 19-20/02 (10-11 tháng Giêng, năm Giáp Thìn)
- Địa điểm: Lăng Bà Chợ Được - Thôn Phước Ấm, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình.


Lễ hội Bà Chợ Được năm 2024 được tổ chức trong 02 ngày 19-20/02 (10-11 tháng Giêng, năm Giáp Thìn) là dịp để người dân địa phương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn Bà Chợ Được - vị thành hoàng đã có công khai sinh ra Chợ Được, sáng lập ra vùng đất này và phù hộ cho nhân dân trong vùng có cuộc sống ấm no, tốt đẹp như ngày hôm nay. Lễ hội chứa đựng các giá trị văn hóa truyền thống mang đậm dấu ấn bản sắc Việt về tín ngưỡng thờ Mẫu của người dân Việt Nam, phản ánh một nét sinh hoạt tín ngưỡng dân gian trong đời sống người dân nơi đây vừa mang ý nghĩa phụng tự vừa mang ý nghĩa sinh hoạt diễu hành tín ngưỡng dân gian. 

Các hoạt động chính:
1. Phần lễ
- Thời gian: 8 giờ 00 ngày 20/02
- Địa điểm: Lăng Bà Chợ Được - Thôn Phước Ấm, xã Bình Triều

2. Phần hội
* Ngày 18/02/2024 (tức ngày 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn) 
- 7 giờ 00’: Khai mạc chợ quê 
- 19 giờ 00: Hô hát bài chòi, lô tô. 

* Ngày 19/02/2024 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn) 
- 7 giờ 30’: Khai mạc bóng chuyền nam (tại sân UBND xã) 
- 19 giờ 00: Hô hát bài chòi, lô tô. 

* Ngày 20/02/2024 (tức ngày 11 tháng Giêng năm Giáp Thìn) 
- 8 giờ 00: Tổ chức nghi thức lễ tại lăng Bà. 
- 9 giờ 30’: Khai mạc đua thuyền nam (bến sông Chợ Được) 
- 19 giờ 00: Nghinh sắc Bà. 

Bản đồ

Sự kiện

LỄ HỘI BÀ CHỢ ĐƯỢC

02/02/2024
0
482
Lăng Bà Chợ Được, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình.
- Thời gian: 19-20/02 (10-11 tháng Giêng, năm Giáp Thìn) - Địa điểm: Lăng Bà Chợ Được - Thôn Phước Ấm, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình. Lễ hội Bà Chợ Được năm 2024 được tổ chức trong 02 ngày 19-20/02 (10-11 tháng Giêng, năm Giáp Thìn) là dịp để người dân địa phương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn Bà

LỄ HỘI BÀ CHIÊM SƠN

02/02/2024
0
649
xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên
- Thời gian: 19-21/02 (10-12 tháng Giêng, năm Giáp Thìn) - Địa điểm: Di tích lịch sử Dinh bà Chiêm Sơn, Thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên. Các hoạt động chính: 1. Phần lễ - Ngày 20/02/2024 (11 tháng Giêng, năm Giáp Thìn): + Từ 15h đến 17h: Lễ Túc Yết. + Từ 19h đến 20h30: Khai mạc Lễ hội.

LỄ HỘI “CẦU BÔNG”

02/02/2024
0
340
Thành phố Hội An
Lễ hội “Cầu Bông” tại Làng rau Trà Quế Xuân Giáp Thìn - 2024

LỄ TẾ TIỀN HIỀN KIM BỒNG

31/01/2024
0
479
Thành phố Hội An
Lễ Tế Tiền Hiền Kim Bồng, Ngày hội Làng nghề truyền thống  Kim Bồng - Cẩm Kim năm 2024 Thời gian: 21/02/2024 (nhằm ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Thìn) Địa điểm: Đình Tiền Hiền, Trung tâm làng nghề xã Cẩm Kim. Các hoạt động: 1. Lễ tế Tiền Hiền Kim Bồng  - Thời gian: Từ 07g00 - 08g45  - Địa điểm: Đình

HỘI TẾT NGUYÊN ĐÁN

18/01/2024
0
701
Tỉnh Quảng Nam

LỄ HỘI, SỰ KIỆN NĂM 2024

12/01/2024
0
695
Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lịch trình của bạn

Z