Xe khách Trần Hòa ( Huyện Đại Lộc - Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại) -

105 Huỳnh Ngọc Huệ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

0235.3747777

Xe Khách Bích Nga (Huyện Đại Lộc - Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại) -

31 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

0235.3865243

Xe khách Bến Dầu ( Huyện Đại Lộc - Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại) -

Huyện Đại Lộc - Thành phố Hồ Chí Minh

0911.115913

Xe khách Ngọc Lân (Huyện Đại Lộc - Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại) -

Xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc

0983.846339

Xe Khách Mạnh Tường (Tuyến thành phố Tam Kỳ - huyện Nam Trà My và ngược lại) -

Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My

0972.006567

Xe khách Hải Bản (Tuyến huyện Nông Sơn - thành phố Tam Kỳ và ngược lại ) -

Thôn Tân Phong, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn

0913.690143

Xe khách Hoàng Hạnh (Tuyến huyện Đông Giang - thành phố Đà Nẵng và ngược lại) -

132 Võ Chí Công, thị trấn Prao, huyện Đông Giang

0905.163626

Xe khách Quỳnh Như (Tuyến huyện Tây Giang - thành phố Tam Kỳ và ngược lại) -

Thôn Agroong, xã A Tiêng, huyện Tây Giang

0905.123709

Xe Khách Quốc Bảo (Tuyến thành phố Tam Kỳ - huyện Nam Trà My và ngược lại ) -

Thành phố Tam Kỳ - huyện Nam Trà My

035.2010722

Nhà xe Xuân Tùng (tỉnh Quảng Nam - thành phố Hồ Chí Minh) -

Quốc lộc 1A, tỉnh Quảng Nam - thành phố Hồ Chí Minh

0905.006006

Xe Khách Song Trang (Tuyến Đà Nẵng- Nam Trà My và ngược lại) -

Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My

0988.377445

Z