Bến xe Đại Lộc -

Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

0913.753095

Bến xe Đông Giang -

Thị Trấn Prao, huyện Đông Giang

034.5545859

Bến xe Nam Phước -

Thị Trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên

0235.3877225

Bến xe Bắc Quảng Nam -

Phường Điện An, thị xã Điện Bàn

02353.867459

Bến xe Tây Giang -

Thôn Agrồng, xã A tiêng, huyện Tây Giang

0869.008669


Z