Bến Xe Tam Kỳ Hội An: Vi Vu Bốn Phương -

14 Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An và 7/86 Thái Phiên, thành phố Tam Kỳ

0964.505037

Bến xe Đại Lộc -

Khu 6 Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

0235.3565656

Bến Xe Thanh Thủy Đại Lộc - Đà Lạt -

Đỗ Đăng Tuyển, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

0263.3823151

Bến Xe Nam Phước -

Quốc lộ 1, Thị Trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên

0235.3877225

Bến Xe Tam Kỳ - Đà Nẵng -

954 Phan Châu Trinh, thành phố Tam Kỳ

0235.3851406

Bến xe Khách Quảng Nam -

01 Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ

0235.3810923

Bến Xe Quế Sơn -

Đường Phan Châu Trinh, huyện Quế Sơn

0888.183179

Bến Xe Núi Thành -

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành

0235.3871332


Z