Ga Trà Kiệu -

Xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên

0235.3877793

Ga Núi Thành -

Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành

0235.3871277

Ga Tam Kỳ -

Nguyễn Hoàng, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ

0235.3851102

Z