Ga Trà Kiệu -

Duy Trung, Duy Xuyên District, Quang Nam Province

(0235) 3877793

Ga Núi Thành -

Khối 5, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

(0235) 3871277

Ga Tam Kỳ -

Nguyễn Hoàng, Phường An Xuân, Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam

(0235) 3851102

Z