Địa đạo Axòo

Được xây dựng từ những năm 1965 - 1970, địa đạo với 05 khu gồm: Địa đạo đồi Abuôl ở thôn Acấp; địa đạo Tâm Abóc thuộc thôn Arớt; địa đạo Bhnơm, địa đạo đồi Lbơơi thuộc thôn Axòo và địa đạo Chrun của thôn Anoonh.Trong đó, địa đạo Bhnơm được đào theo hình chữ Z, chiều dài hơn 70km ngoằn ngoèo nằm sâu trong lòng núi. Đây là nơi còn lại nguyên 12km đường Trường Sơn huyền thoại với bóng cây rừng che mát lối đi vào địa đạo.

Các hoạt động
- Khám phá đường trường Sơn.
- Tham quan địa đạo.
- Tìm hiểu truyền thống hào hùng của cha ông trong quá khứ.
- Kết hợp tham quan đồi quế 139, ruộng bậc thang Chur, rừng Pơmu.
- Khám phá làng văn hóa Cơtu.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Phát triển Du lịch huyện Tây Giang.
Điện thoại: 0235.3796585