Địa đạo Phú An – Phú Xuân

Địa đạo được xây dựng từ năm 1965. Đây là nơi đảm bảo an toàn cho các đồng chí Võ Chí Công, Chu Huy Mận, Đoàn Khuê và nhiều lãnh đạo, tướng lĩnh khác trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Đến đây du khách tìm hiểu, hồi tưởng và khám phá về những giá trị lịch sử giai đoạn chống Mỹ cứu nước hào hùng của nhân dân.

 

Các hoạt động
- Tham quan và khám phá địa đạo
- Tìm hiểu truyền thống đấu tranh cách mạng.

Cả ngày

Miễn phí

Trung tâm Hỗ trợ Du khách tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 47 Phan Châu Trinh, thành phố Hội An
Điện thoại: 0510.3666333
Email: vistor@quangnamtourism.com.vn
Website: www.quangnamtourism.com