Làng dâu tằm Đông Yên – Thi Lai

machau2

Từ những thế kỷ trước làng Đông Yên - Thi Lai đã nổi tiếng với nghề trồng dâu, chăn tằm, ươm tơ, dệt lụa, dệt vải. Sản phẩm làng nghề phổ biến như: lãnh, sa nhiễu, đũi, the, đệm... từng theo chân các thương thuyền ngoại quốc đi khắp nơi trên thế giới. Ở thời điểm hưng thịnh nhất, làng nghề này có diện tích trồng dâu lên đến 160 ha và có gần 200 hộ tham gia sản xuất tơ lụa theo phương thức thủ công. Các nghệ nhân làng Đông Yên - Thi Lai cũng đã làm cuộc hành trình vào Nam và góp phần tạo lập nên những làng dệt có qui mô lớn như Bảy Hiền, Gò Vấp... tại thành phố Hồ Chí Minh ngày nay.

Trung tâm Hỗ trợ Du khách tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 47 Phan Châu Trinh, thành phố Hội An
Điện thoại: 0235.3666333
Email: vistor@quangnamtourism.com.vn
Website: www.quangnamtourism.com