Phật viện Đồng Dương

Đây là Trung tâm Phật giáo của vương quốc Chămpa, được xây dựng năm 875 dưới triều vua Indravarman II. Qua các tài liệu nghiên cứu khoa học và di chỉ khảo cổ cho thấy Đồng Dương là khu di tích tiêu biểu vào bậc nhất của kiến trúc Phật giáo Champa và cả khu vực Đông Nam Á, với những tu viện và đền thờ Bồ Tát bảo hộ cho vương triều, nằm kế tiếp nhau chạy dài suốt 1.330m theo hướng từ Tây sang Đông. Trong đó, khu đền thờ nằm trong vành đai hình chữ nhật, dài khoảng 300m, rộng 240m..

Hiện tại, khu di tích này đã bị tàn phá nặng bởi thiên nhiên và chiến tranh, chỉ còn khu cổng tháp Sáng. Phần lớn các tác phẩm điêu khắc ở Đồng Dương được trưng bày tại bảo tàng Điêu khắc Chămpa Đà Nẵng.

Các hoạt động
- Tham quan khu phế tích, cổng tháp sáng
- Tìm hiểu kiến trúc Phật giáo Champa

Cả ngày

Miễn phí

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thăng Bình
Điện thoại: 0235.3874414