Tượng đài chiến thắng Cấm Dơi

Di tích ghi lại chiến thắng vẻ vang của quân dân Quế Sơn và các đơn vị thuộc sư đoàn đánh chiếm giải phóng quận lỵ Quế Sơn vào ngày 29/07/1972, đồng thời là nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã xả thân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Các hoạt động
- Tham quan khu tượng đài.
- Tham quan công viên văn hóa, hồ nước, Quảng trường 26/3.
- Tìm hiểu chiến thắng của quân dân Quế Sơn.

Cả ngày

Miễn phí

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quế Sơn
Điện thoại: 0235.39885198