Khách sạn Ánh Tuyết

khach-san-anh-tuyet2

Khách sạn Ánh Tuyết
Địa chỉ: Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Tam Kỳ
Điện thoại: 0235.3811460